Személyes gondolatok a világról, és ami mögötte van!

Mindenkinek a lelkében ott „tolonganak” gondolatok, amiket másokkal is szeretne megosztani. Szeretném megmutatni mindenkinek azt, ahogy én látom a világot, és benne az embert. Letűnt korok értékeit, történelmi érdekességeket, jelenkori „korképeket”, elmélkedéseimet kívánom itt mindenkivel megosztani.

Előadóművészként abban a szerencsés helyzetben élhetem az életem, hogy a hivatásom egyben a hobbim is. Szabadidőmben a legtöbbször zongora mellett ülök, s amennyit csak lehet, gyakorlással töltök. Számomra ugyanis a muzsikálás soha nem munka, hanem játék, öröm, kikapcsolódás. A zenével való foglalkozásnak, valamint önmagam “építésének”, fejlesztésének azonban más módja is van, mint a hangszeren való játék. Szeretek átiratokat készíteni, amely egyben egy zeneszerzői tevékenység is, amihez pontos zeneelméleti tudás, felkészültség, fantázia, s kreativitás is szükséges. Mindezen tulajdonságok elsajátításához azonban számomra elengedhetetlenek a mindennapi élet egyéb területein szerzett élmények.

Kíváncsi természetű, nyitott emberként, ezért amikor tehetem, folyton olvasok, színházi előadásokat, hangversenyeket látogatok, érdekességeket kutatok. Az írásaim által közvetítem azokat a személyes gondolatokat, amelyek megragadnak a világban járva. Amikor egy különleges helyen járok, akkor keresem az adott hely sokoldalúságát, titokzatos “tereit”, az ott élő embereket, és többször merészen faggatom őket is. Igyekszem felkészülten érkezni a kiválasztott országba, de mindig érnek az addigi tudásomat felülmúlva újdonságok, meglepetések. 

Fontos, hogy ezeket – a tapasztaltakat – ahogy csak tudom közvetítsem, hiszen ezzel talán másoknak is sikerül örömet szereznem, akkor is ha esetleg barátaim, ismerőseim, olvasóim, már szintén jártak az adott helyszíneken, vagy épp valamikor hasonló dolgokon elmélkedtek. Olykor azért is, mert felidézek másokban is szép emlékeket, s talán mert én magam másképp láthatom ugyanazokat a helyeket. Akiknek pedig nem adatik meg a lehetőség, hogy személyesen ezekre a helyekre eljussanak általam, legalább egy virtuális utazáson vehetnek részt velem, s élményeimmel ismereteiket, fantáziájukat az enyémhez hasonlóan fejleszthetem. A mindennapos tanulás által szerzett tudásom, a tapasztalataim átadása rendkívül fontos számomra.

De nem csupán ezekről írok. Olykor megosztó írásaim is vannak, ugyanis önmagamat szeretném adni minden esetben. Ha írásaim vitára adnak okot, annak csak örülök, hiszen nincs két egyforma ember, ezért nem baj, ha ugyanarról többen, másként vélekedünk. Az egyik legnagyobb ajándék ugyanis, amit bárkinek is adhatunk, az az idő, amit egymásra szánunk.

Köszönöm, ha időt, s figyelmet szentelnek írásaimnak, személyes gondolataimnak, s annak, ami mögöttük van!

 

Thurzo Zoltan Official: elmélkedő kedvében van.

Mindenszentek napján a holtak lelki üdvéért gyertyát gyújtanak a sírokon.
Nehéz napon vagyunk túl azok, akik nagyon mélyen élik meg a szeretett szülők, nagyszülők, rokonok, barátok, ismerösők hiányát.
Így voltam én is a mai nap...

Mindenszentek és a halottak napja a halottakra való emlékezés ünnepe. Mindenszentek napja azoknak a szenteknek az ünnepe, akikről a naptár név szerint nem emlékezik meg. Ehhez képest a való életben mindneki tudja név szerint azt, hogy kiért imátkozik, kire gondola.
Szeretném megjegyezni, hogy ezt nem csupán erre a napra kell lecsökkenteni, hanem az év mindne napján ŐK velünk vannak, és tetteinkben, gondolatainkban köszönnek vissza ránk, segítenek minket a gondolatok építő erejének mégjobb eredményességéért.
Gondolom, hogy ezt többen ugyanígy hiszitek…
Gondoltam, hogy összeírom, hogy valójában mik azok a közös vonások, vagy épp a különbségek a vallási elképzelésekben ezekben a pillanatokban.
Személy szerint tényleg úgy gondolom, hogy az áv minden napján kell Rájuk gondolni, tetteinkkel folytatni azt, amire tenítottak, amik pozitív közös útnak indultak el annó.
Ez a megemlékező nap a 9. század óta kötelező ünnep. A katolikus egyház tanítása szerint ezen a napon az élő és az elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak. 835-ben a római katolikus egyház november 1-jét mindenszentek ünnepének nevezte ki. Később az egyház november 2-át is szent nappá, a halottak napjává nyilvánította. Tûzgyújtással, felvonulással ünnepelték, az emberek beöltöztek szenteknek, angyaloknak és ördögöknek. A kereszténység terjedése azonban nem feledtette a régi hagyományokat sem, folytatták a Samhain és Pomona napok ünneplését is, így az évek során mindezen szokások összevegyültek.
A népi kultúrában a mindenszentekhez szinte egyetlen szokás sem kötődik, ezzel szemben a halottak napja igen színes hagyományokkal rendelkezik a vallási hovatartozás szerint is. A halottak napja mindenszentekkel ellentétben nemcsak a katolikusoké, hanem a reformáció több vallása is elfogadja: míg az evangélikusok és az unitáriusok hivatalosan is elismerik, addig a reformátusok csak szokásjog alapján, a templomon kívül emlékeznek meg az eseményről.

A halottak napja szintén önálló ünnep, a másik két szokástól függetlenül alakult ki: Szent Odilo clunyi apát 998-ban rendelte el, hogy a halottakról zsolozsmákkal és szentmiseáldoztatokkal emlékezzenek meg. A szokás Nyugat-Európában a 12-13. században mindenhol elterjedt, így Magyarországon is. A szokás ismertsége napjainkban is töretlen, azon kevés hagyomány közé tartozik, amely életben tudott maradni a 21. század elején is.

De itt “jön képbe” a Hallowen, amelyről a facebookon az utóbbi annyian tudnak nyafogni – de ha megkérdeznénk, akkor biztosan nem hasonló érvekkel lennének. Szerintme mindenkinek szíve-joga azt hinni, azzal posztolni, amit gondol.
De ez akkor is érdekes – még történelmi megközeljtésből is:

A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak meg október 31. éjszakáján, bár mára már az egész világon elterjedt. A Halloween elnevezés a nyugati germán óangol nyelv, a mai angol őséből származik. A »szent« jelentésű hālig melléknévből, illetve ennek a főnévi megfelelőjéből a hallow »szent, szent ember« jelentésű szóból. Az All-Hallows-Even kifejezésből, ahol az utolsó szó az evening (»este«) szó régies változata. Az egész kifejezés a Mindenszentek keresztény ünnep előtti éjszakát jelölte. A kifejezés 1556-ból maradt fenn először, és ennek terjedt el később a skót változata, a Hallowe’en.
Az ünnep őse a pogány kelta boszorkányok, kísértetek és egyéb démonok ünnepe a samhain volt október 31-én, amely egy kelta halálisten, a druidák istene Crom Cruach(en) kultuszában gyökerezik.
A Halloween ünnepben idővel összemosódott a római Pomona, a gyümölcsfák és kertek istennőjének ünnepe és a Parentalia, a holtak tiszteletének szánt nap, a Lemuralia ünnep, ami a római vallásban olyan ünnep volt, amelynek során az ókori rómaiak ördögűzési rítusokat hajtottak végre, hogy kiűzzék a halottak rosszakaratú és félelmetes szellemeit a házaikból, valamint a pogány kelta samhain ünnep, amit október 31-én tartottak, amit ők az óév utolsó napjának is tekintettek. A druidák hite szerint a szellemek, azok közül is inkább a gonoszak, ilyenkor látogattak fel az élő emberekhez az alvilágból.
Ehhez a naphoz közel ünneplik a katolikus keresztények a Mindenszentek napját (november 1-jén) és protestánsokkal együtt a Halottak napját (november 2-án).
A kereszténység terjedésével az ókerkeresztény szokásokat a pogány ünnepekhez igazították az ősi szokások betiltása helyett. Így a egykori kelta halottkultuszhoz kapcsolódó téli napforduló időpontjában megtartott pogány ünnep a keresztény mindenszentek ünnepe let.

Tehát, mint láthatjuk az ünnepek alapja, és tartalma is egy tőről fakad, azonban az eltérő kultúrkörök, mind saját értelmezéssel, és szokáskörrel ruházták fel a saját ünnepeiket, melyek önálló hagyományok kialakulásához vezettek az évszázadok során. Az angolszász hagyományokkal rendelkező Halloween eredete sem igazán fedezhető már fel a ma ”megünnepelt” verzióban, és a tradicionális ünnepek többségére sajnos ez a sors vár Európa hanyatló kultúráiban, mind itthon, mind nyugaton. Ám mindezzel együtt, és e nélkül is megállapítható, hogy a Halloween egy kultúridegen ünnep, melynek megvan a hagyományaikban az itthoni megfelelője, akár csak a szintén felkapott Valentin napnak, így ahelyett, hogy a nyugatot majmoljuk, jobb lenne saját hagyományainkat ápolni, és újra felfedezni néhány mára már teljesen a feledés homályába veszett szokást, és ünnepet, melyek tárháza szinte végtelen.

Milyen különbségek jellemzik az egyes felekezeteknél a Mindenszentek ünepét?
Mindenszentek napján a római katolikusok azokat az üdvözülteket ünnepelik, akiknek nem ismert a nevük, vagyis minden szentet.
A halottak napi szokások szimbolikus jelentéssel bírnak. A sír megtisztítása azzal, hogy odaát rendeződjön az elhunyt túlvilági élete, a gyertya fénye, hogy az örök világosság fényeskedjen neki, a kereszt a síron a megváltás, a virág a halálon túli élet szimbóluma.
Szóval a katolikus hitvallásban létezik halottkultusz.

A reformátusoknál viszont nincs halottkultusz.
De ez nem jelenti, hogy nem emlékeznénk meg halottainkról. Sőt, ilyenkor valami nagyon mély emlékezés van, családi beszélgetésekben felidézzük szeretteink bennünk maradt arcát. Hitünk szerint az ember sorsa az életben dől el, azaz, hogy valaki üdvösségre vagy kárhozatra jut. Egyetlen közbenjárónak Isten és ember között Jézus Krisztust valljuk. Szentek közbenjárását sem fogadjuk el, ember nem járhat közben emberért Istennél, hiszen akkor ember befolyásolhatná a szuverén Isten akaratát. Ez pedig ellentétes a Szentírás tanításával. Régen nem gyújtottunk gyertyát, most is csak az emlékezés gyertyáit gyújtjuk meg, nem a léleknek világítunk. Hitünk szerint az elhunyt ember lelke pihen a feltámadásig.

A halottakról az evangélikusok Örök Élet vasárnapján, az egyházi esztendő utolsó vasárnapján emlékeznek meg. Ilyenkor meghívjuk az abban az évben elhunytak hozzátartozóit, felolvassuk az elhunytak neveit, és közösen imádkozik a gyülekezet a családtagokkal. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenszentek és halottak napja idején az evangélikusok egyáltalán nem mennek a temetőkbe. E november eleji ünnep immáron erős szekuláris jellege és a nagyszámú ökumenikus, római katolikus és evangélikus házasságban élő családok miatt szinte természetes, hogy a protestánsok is útra kelnek és előrement szeretteik sírjánál megállnak imádsággal a szívükben. Evangélikus keresztyénként a szentekre, mint hitvalló példaképekre tekintünk, akik életükkel és adott esetben mártíromságukkal az egyház nagy bizonyságtevői, akiket megkülönböztetett tisztelet illet Jézus Krisztusért. Ugyanakkor hisszük és valljuk a Szentírás alapján, hogy Isten és ember között nincs más közbenjáró csak egyedül Jézus Krisztus.

A zsidó hitközségben megint másképp gondolkodnak:
Nálunk nincs halottak napja, de legfeljebb 30 nap múlhat el úgy, hogy nem látogatjuk meg szeretteink sírját. Nálunk különösen nagy ünnep az elhunyt halálának az évfordulója, a jorcájt. Előestéjén egy mécsest gyújtunk, aminek 24 óráig kell égnie, a napján a zsinagógában kaddist, azaz gyászimát mond a hozzátartozó előimádkozóként tíz férfi társaságában.

Ami a legszebb ebben az az, hogy ámbár sokszínűen emlékezünk, de ezen a gyásznapon ki kell menni a temetőbe, gondolatban Isten elé letérdelni, és megpróbálni jobb emberként elköszönni egy kis időre a már elhunyt szerettünktől!

#thurzozoltan
... Mutass többetMutass kevesebbet

Mindenszentek napján a holtak lelki üdvéért gyertyát gyújtanak a sírokon.
Nehéz napon vagyunk túl azok, akik nagyon mélyen élik meg a szeretett szülők, nagyszülők, rokonok, barátok, ismerösők hiányát. 
Így voltam én is a mai nap...

Mindenszentek és a halottak napja a halottakra való emlékezés ünnepe. Mindenszentek napja azoknak a szenteknek az ünnepe, akikről a naptár név szerint nem emlékezik meg. Ehhez képest a való életben mindneki tudja név szerint azt, hogy kiért imátkozik, kire gondola.
Szeretném megjegyezni, hogy ezt nem csupán erre a napra kell lecsökkenteni, hanem az év mindne napján ŐK velünk vannak, és tetteinkben, gondolatainkban köszönnek vissza ránk, segítenek minket a gondolatok építő erejének mégjobb eredményességéért.
Gondolom, hogy ezt többen ugyanígy hiszitek…
Gondoltam, hogy összeírom, hogy valójában mik azok a közös vonások, vagy épp a különbségek a vallási elképzelésekben ezekben a pillanatokban.
Személy szerint tényleg úgy gondolom, hogy az áv minden napján kell Rájuk gondolni, tetteinkkel folytatni azt, amire tenítottak, amik pozitív közös útnak indultak el annó.
Ez a megemlékező nap a 9. század óta kötelező ünnep. A katolikus egyház tanítása szerint ezen a napon az élő és az elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak. 835-ben a római katolikus egyház november 1-jét mindenszentek ünnepének nevezte ki. Később az egyház november 2-át is szent nappá, a halottak napjává nyilvánította. Tûzgyújtással, felvonulással ünnepelték, az emberek beöltöztek szenteknek, angyaloknak és ördögöknek. A kereszténység terjedése azonban nem feledtette a régi hagyományokat sem, folytatták a Samhain és Pomona napok ünneplését is, így az évek során mindezen szokások összevegyültek.
 A népi kultúrában a mindenszentekhez szinte egyetlen szokás sem kötődik, ezzel szemben a halottak napja igen színes hagyományokkal rendelkezik a vallási hovatartozás szerint is. A halottak napja mindenszentekkel ellentétben nemcsak a katolikusoké, hanem a reformáció több vallása is elfogadja: míg az evangélikusok és az unitáriusok hivatalosan is elismerik, addig a reformátusok csak szokásjog alapján, a templomon kívül emlékeznek meg az eseményről. 

A halottak napja szintén önálló ünnep, a másik két szokástól függetlenül alakult ki: Szent Odilo clunyi apát 998-ban rendelte el, hogy a halottakról zsolozsmákkal és szentmiseáldoztatokkal emlékezzenek meg. A szokás Nyugat-Európában a 12-13. században mindenhol elterjedt, így Magyarországon is. A szokás ismertsége napjainkban is töretlen, azon kevés hagyomány közé tartozik, amely életben tudott maradni a 21. század elején is.

De itt “jön képbe” a Hallowen, amelyről a facebookon az utóbbi annyian tudnak nyafogni – de ha megkérdeznénk, akkor biztosan nem hasonló érvekkel lennének. Szerintme mindenkinek szíve-joga azt hinni, azzal posztolni, amit gondol.
De ez akkor is érdekes – még történelmi megközeljtésből is:

A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak meg október 31. éjszakáján, bár mára már az egész világon elterjedt. A Halloween elnevezés a nyugati germán óangol nyelv, a mai angol őséből származik. A »szent« jelentésű hālig melléknévből, illetve ennek a főnévi megfelelőjéből a hallow »szent, szent ember« jelentésű szóból. Az All-Hallows-Even kifejezésből, ahol az utolsó szó az evening (»este«) szó régies változata. Az egész kifejezés a Mindenszentek keresztény ünnep előtti éjszakát jelölte. A kifejezés 1556-ból maradt fenn először, és ennek terjedt el később a skót változata, a Hallowe’en.
Az ünnep őse a pogány kelta boszorkányok, kísértetek és egyéb démonok ünnepe a samhain volt október 31-én, amely egy kelta halálisten, a druidák istene Crom Cruach(en) kultuszában gyökerezik. 
A Halloween ünnepben idővel összemosódott a római Pomona, a gyümölcsfák és kertek istennőjének ünnepe és a Parentalia, a holtak tiszteletének szánt nap, a Lemuralia ünnep, ami a római vallásban olyan ünnep volt, amelynek során az ókori rómaiak ördögűzési rítusokat hajtottak végre, hogy kiűzzék a halottak rosszakaratú és félelmetes szellemeit a házaikból, valamint a pogány kelta samhain ünnep, amit október 31-én tartottak, amit ők az óév utolsó napjának is tekintettek. A druidák hite szerint a szellemek, azok közül is inkább a gonoszak, ilyenkor látogattak fel az élő emberekhez az alvilágból.
Ehhez a naphoz közel ünneplik a katolikus keresztények a Mindenszentek napját (november 1-jén) és protestánsokkal együtt a Halottak napját (november 2-án).
A kereszténység terjedésével az ókerkeresztény szokásokat a pogány ünnepekhez igazították az ősi szokások betiltása helyett. Így a egykori kelta halottkultuszhoz kapcsolódó téli napforduló időpontjában megtartott pogány ünnep a keresztény mindenszentek ünnepe let.

Tehát, mint láthatjuk az ünnepek alapja, és tartalma is egy tőről fakad, azonban az eltérő kultúrkörök, mind saját értelmezéssel, és szokáskörrel ruházták fel a saját ünnepeiket, melyek önálló hagyományok kialakulásához vezettek az évszázadok során. Az angolszász hagyományokkal rendelkező Halloween eredete sem igazán fedezhető már fel a ma ”megünnepelt” verzióban, és a tradicionális ünnepek többségére sajnos ez a sors vár Európa hanyatló kultúráiban, mind itthon, mind nyugaton. Ám mindezzel együtt, és e nélkül is megállapítható, hogy a Halloween egy kultúridegen ünnep, melynek megvan a hagyományaikban az itthoni megfelelője, akár csak a szintén felkapott Valentin napnak, így ahelyett, hogy a nyugatot majmoljuk, jobb lenne saját hagyományainkat ápolni, és újra felfedezni néhány mára már teljesen a feledés homályába veszett szokást, és ünnepet, melyek tárháza szinte végtelen.

Milyen különbségek jellemzik az egyes felekezeteknél a Mindenszentek ünepét?
Mindenszentek napján a római katolikusok azokat az üdvözülteket ünnepelik, akiknek nem ismert a nevük, vagyis minden szentet.
 A halottak napi szokások szimbolikus jelentéssel bírnak. A sír megtisztítása azzal, hogy odaát rendeződjön az elhunyt túlvilági élete, a gyertya fénye, hogy az örök világosság fényeskedjen neki, a kereszt a síron a megváltás, a virág a halálon túli élet szimbóluma.
Szóval a katolikus hitvallásban létezik halottkultusz.

A reformátusoknál viszont nincs halottkultusz. 
De ez nem jelenti, hogy nem emlékeznénk meg halottainkról. Sőt, ilyenkor valami nagyon mély emlékezés van, családi beszélgetésekben felidézzük szeretteink bennünk maradt arcát. Hitünk szerint az ember sorsa az életben dől el, azaz, hogy valaki üdvösségre vagy kárhozatra jut. Egyetlen közbenjárónak Isten és ember között Jézus Krisztust valljuk. Szentek közbenjárását sem fogadjuk el, ember nem járhat közben emberért Istennél, hiszen akkor ember befolyásolhatná a szuverén Isten akaratát. Ez pedig ellentétes a Szentírás tanításával. Régen nem gyújtottunk gyertyát, most is csak az emlékezés gyertyáit gyújtjuk meg, nem a léleknek világítunk. Hitünk szerint az elhunyt ember lelke pihen a feltámadásig.

A halottakról az evangélikusok Örök Élet vasárnapján, az egyházi esztendő utolsó vasárnapján emlékeznek meg. Ilyenkor meghívjuk az abban az évben elhunytak hozzátartozóit, felolvassuk az elhunytak neveit, és közösen imádkozik a gyülekezet a családtagokkal. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenszentek és halottak napja idején az evangélikusok egyáltalán nem mennek a temetőkbe. E november eleji ünnep immáron erős szekuláris jellege és a nagyszámú ökumenikus, római katolikus és evangélikus házasságban élő családok miatt szinte természetes, hogy a protestánsok is útra kelnek és előrement szeretteik sírjánál megállnak imádsággal a szívükben. Evangélikus keresztyénként a szentekre, mint hitvalló példaképekre tekintünk, akik életükkel és adott esetben mártíromságukkal az egyház nagy bizonyságtevői, akiket megkülönböztetett tisztelet illet Jézus Krisztusért. Ugyanakkor hisszük és valljuk a Szentírás alapján, hogy Isten és ember között nincs más közbenjáró csak egyedül Jézus Krisztus.

A zsidó hitközségben megint másképp gondolkodnak:
Nálunk nincs halottak napja, de legfeljebb 30 nap múlhat el úgy, hogy nem látogatjuk meg szeretteink sírját. Nálunk különösen nagy ünnep az elhunyt halálának az évfordulója, a jorcájt. Előestéjén egy mécsest gyújtunk, aminek 24 óráig kell égnie, a napján a zsinagógában kaddist, azaz gyászimát mond a hozzátartozó előimádkozóként tíz férfi társaságában. 

Ami a legszebb ebben az az, hogy ámbár sokszínűen emlékezünk, de ezen a gyásznapon ki kell menni a temetőbe, gondolatban Isten elé letérdelni, és megpróbálni jobb emberként elköszönni egy kis időre a már elhunyt szerettünktől!

#thurzozoltan

Tereza Duarte, Zsolt Onczay and 23 others like this

View previous comments

Kati SótonyinéTökéletes összefoglaló! Köszönjük.

3 weeks ago   ·  1

1 Reply

Avatar

Rátz PiroskaZoltán, ez mind szép és érdekes. Azonban hadd jegyezzem meg, hogy az összes vallási ünnepnek a pogány ünnepek az alapjai. A kereszténység is azokat vette át, és többnyire igyekezett átkeresztelni azokat is, mert nem tudta legyőzni a pogány kulturák által az emberbe ivódott szokásokat. Mára már a halottak napja általánossá vált, de ahogy írod is, más országok és más vallások gyászkulturája is tartalmazza, csak más szokásokkal. Amikor egyes helyeken, a halottak napján, a temetőkben a síroknál díszpompával rendezik meg a tort, a halott kedvenc ételeit ott eszik meg, zenélnek, táncolnak, akkor is azt akarják kifejezni, hogy a halottaik velük élnek ma is. De hogy ki, hogy emlékszik a halottaira, hányszor jutnak eszébe, az nagyon személyiségfüggő. Én pl. egyáltalán nem vagyok vallásos. A mai halottak napján megrendezett, látványos népvándorlást kissé álságosnak tartom. Én akkor emlékezem az eltávozott szeretteimre, amikor valamiért visszagondolok az életemre és azokra akik már nincsenek velem. De nem az jut soha eszembe, hogy nincsenek velem, hanem azok a pillanatok, amelyek feledhetetlenek voltak velük kapcsolatban. Az élő, vidám, szeretetteljes arcukra emlékszem. De nem tudom kivonni magam a "hivatalos" halottak napja alól sem. Ilyenkor én is gyújtok egy mécsest, és meghallgatom először Mozart, majd Verdi Requiemjét. És ennek semmi köze ahhoz, hogy engem 71 évvel ezeltőtt, Nagyváradon reformátusnak kereszteltek.

3 weeks ago   ·  3

3 Replies

Avatar

Erika ForgácsAz összes halott emlékére

Attachment3 weeks ago   ·  3

1 Reply

Avatar

Thurzo Zoltan Official🙂

3 weeks ago
Avatar

Álmos Derzsi-PapJól összeszedett írás, azonban egy kiegészítést engedj meg: mindenszentek ünnepének gyökere bizánci eredetû, kora kereszteny idokbôl szarmazik. Viszont, A Szentirasban megtalalhato az a mondat Pál levelében (most hirtelen nem jut eszembe hol), hogy egyes bunoket a masvilagon bocsatanak meg. meg, hogy tuz altal tisztul meg az ember vo. 1kor. levelben... Szerintem, ha nem is hihetnek ebben a protestansok (ez dogmatikus hozzaalas), mivel a purgatorium szo de facto nincs a Szentirasban, ezt a kerdest illene legalabb nyitva hagyni... Ne erts felre nem akarok senkit sem meggyozni mert nem tisztem es nem a Lelek vezerel, pusztan a logika.

3 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

Thurzo Zoltan Official 27 új fényképet töltött fel — nagyszerűen érzi magát, itt: Nagyvárad.

Nagyvárad, KÖSZÖNÖM!

500 év telt el azóta, hogy Luther Márton a 95 tételt kiszegezte a wittenbergi vártemplom ajtajára. Sok idő telt el azóta, a díszlet folyamatosan változott az emberek körül, de ez egy kardinális szellemi visszatéréshez kapcsolódó pillanat volt ez, amely az elkövetkező korszakokat is befolyásolta.
Értékes emlék-pillanat a Reformáció emlékévében egy érdekes eseményt létrehozni, pozitív lecsengéssel.

Reformáció.
Ha egy kicsit megrágjuk ezt a szóösszetételt, akkor nem feltétlen egy valami radikálisan új dolgot jelent (természetesen a hatása már teljesen új dolgokat hozott), hanem rájövünk, hogy a re-formáció a hitbeli és tanítási gyökerekhez való visszatérést szorgalmazta Luther felfogásában, egy olyan világban, amely ámbár rég volt, de a deformáció is nagyon jelen volt.
Vissaztérés a tiszta forráshoz - nekem ezt jelenti a reformáció alapgondolata.

A most vasárnapi esemény négy és fél évig volt „lejegelve”, mivelhogy ezelőtt ennyi ideje léptem be ebbe a térbe mint szervező-előadó, és ez ideje szervezek itt is havi rendszereséggel zenei eseményeket.
Már akkor láttam, hogy ez a helyszín egy “kincsesláda”, amelyek sugározzák nem csupán a történelmet, de a szellemi hittet is. Az is meglepett, hogy sokan nem is tudtak erről a református museum létezéséről, sőt, amikor eljöttek, nem tudták azt sem, hogy mi minden kincs van ebben a terembe.
Azt mondják, hogy jókor, jó helyen kell lenni ahhoz, hogy valami előrelépés történjen. Én ebben tényleg hiszek - de nem csupán személyes sorsok pozitív kimenetele érdekében, hanem események terén is.

Mindnehez a megfelelő idő, és időzítés kell.

Ennek az eseménynek a fontossága pedig most vasárnap jöt el.
Ami meglepett, hogy amióta létezik ez a museum, eddig snekinek nem jutott eszébe az, hogy a nagyközönségnek ilyen módon bemutassa. Természetesen a terem igazgatója, Török Sándor, és a helyi lelkész is - Veres Kovács Attila – csoportoknak, előre eggyeztetett bejelentkezések esetén körbevezetik az érdeklődőket a református kincsek között, de nyilvánosan kihírdetett bemutatás eddig még nem volt.
De jó, hogy ez is megvolt, így, ebben a formában, érthetően, szóval, muzsikával, érdeklődéssel mindneki részéről!
A másik számomra meglepő dolog az volt, hogy ámbár volt egyidejűleg több rendezvény is most vasárnap , valahogy más nagyváradi nem szervezett semmit sem önerőből, értem ez alatt a helyi előadókat megemlékezvén a helyi közösségünkben a helyiekhez szóllva. És ezt nem a “kötelekző Istentiszteletre értem”. Azon kivűl.
Félreértés ne essék: örülök, hogy voltak más városokból is Nagyváradon, akik megemlékezésükkel emelték az ünnepi vásárnapot - de én ezt azért valahogy hiányoltam. Egy városban élü közösség képes kellene legyen ahhoz, hogy saját előadói (minden kulturális területen) adott esetben több helyszínen is változatos programmal tudjanak készülni. És ha már “túlcsordulás” van, akkor batyut fogni, és meghívásoknak eleget téve a többienek, ők is “világgá” menjenek kis időre egy bármely megemlékező produkcióval öregbíteni a szülővárosuk hírnevét más városokban. Ezzel is rámutatva arra a tényre, hogy sokan vannak a helyi kulturális életben ahonnan érkezik, és kifele is van lehetőség szürkeállományi pillantokat adni.

Örülök, hogy mindnenek ellenére szépen voltunk az eseményen, és láttam az arcokon, hogy roppant meglepő dolgokat tudtak meg a teremben fellelhető kincsekről – akik ezután szintén tovább fogják adni mindazt a kapott tudást, amely a produkcióban jelen volt.

Erkölcsi kötelességünk szerintem a szépet, és tanító gondolatokat közkinccsé tenni.

Éreztem mindezt bemutatni közösen az igazgató úrral, de ehhez pedig partnert keresni elsősorban Veletek, akik ezután a hiteles forrást tovább tudjátok adni, elgondolkodni, változtatni dolgokat a jó irányba – a lehetőségekhez mérten.

Gyertek, és látogassátok meg TI is ezt a termet, kérjétek, hogy vezessenek kötbe Benneteket – mert csodaszép történetek, vallási tárgyak, korszakok elevenednek meg.
Nagyvárad, pontosabban ez a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ Múzeúmterme!

A reformáció egy olyan esemény, amely a világot mindörökre megváltoztatta. És ha már a mai napra határozták meg az évfordulót, akkor érdemes áttanulmányozni a 95 tételt is.
Megéri azt a kis időt.

Köszönöm szépen a fényképeket Erika Kócza, Robert Balajti valamint Törő Enikő 🙂

Soli Deo Gloria!

#thurzozoltan
... Mutass többetMutass kevesebbet

Nagyvárad, KÖSZÖNÖM!

500 év telt el azóta, hogy Luther Márton a 95 tételt kiszegezte a wittenbergi vártemplom ajtajára. Sok idő telt el azóta, a díszlet folyamatosan változott az emberek körül, de ez egy kardinális szellemi visszatéréshez kapcsolódó pillanat volt ez, amely az elkövetkező korszakokat is befolyásolta.
Értékes emlék-pillanat a Reformáció emlékévében egy érdekes eseményt létrehozni, pozitív lecsengéssel.

Reformáció. 
Ha egy kicsit megrágjuk ezt a szóösszetételt, akkor nem feltétlen egy valami radikálisan új dolgot jelent (természetesen a hatása már teljesen új dolgokat hozott), hanem rájövünk, hogy a re-formáció a hitbeli és tanítási gyökerekhez való visszatérést szorgalmazta Luther felfogásában, egy olyan világban, amely ámbár rég volt, de a deformáció is nagyon jelen volt. 
Vissaztérés a tiszta forráshoz - nekem ezt jelenti a reformáció alapgondolata.
 
A most vasárnapi esemény négy és fél évig volt „lejegelve”, mivelhogy ezelőtt ennyi ideje léptem be ebbe a térbe mint szervező-előadó, és ez ideje szervezek itt is havi rendszereséggel zenei eseményeket.
Már akkor láttam, hogy ez a helyszín egy “kincsesláda”, amelyek sugározzák nem csupán a történelmet, de a szellemi hittet is. Az is meglepett, hogy sokan nem is tudtak erről a református museum létezéséről, sőt, amikor eljöttek, nem tudták azt sem, hogy mi minden kincs van ebben a terembe.
Azt mondják, hogy jókor, jó helyen kell lenni ahhoz, hogy valami előrelépés történjen. Én ebben tényleg hiszek - de nem csupán személyes sorsok pozitív kimenetele érdekében, hanem események terén is.

Mindnehez a megfelelő idő, és időzítés kell. 

Ennek az eseménynek a fontossága pedig most vasárnap jöt el.
Ami meglepett, hogy amióta létezik ez a museum, eddig snekinek nem jutott eszébe az, hogy a nagyközönségnek ilyen módon bemutassa. Természetesen a terem igazgatója, Török Sándor, és a helyi lelkész is - Veres Kovács Attila – csoportoknak, előre eggyeztetett bejelentkezések esetén körbevezetik az érdeklődőket a református kincsek között, de nyilvánosan kihírdetett bemutatás eddig még nem volt.
De jó, hogy ez is megvolt, így, ebben a formában, érthetően, szóval, muzsikával, érdeklődéssel mindneki részéről!
A másik számomra meglepő dolog az volt, hogy ámbár volt egyidejűleg több rendezvény is most vasárnap , valahogy más nagyváradi nem szervezett semmit sem önerőből, értem ez alatt a helyi előadókat megemlékezvén a helyi közösségünkben a helyiekhez szóllva. És ezt nem a “kötelekző Istentiszteletre értem”. Azon kivűl.
Félreértés ne essék: örülök, hogy voltak más városokból is Nagyváradon, akik megemlékezésükkel emelték az ünnepi vásárnapot - de én ezt azért valahogy hiányoltam. Egy városban élü közösség képes kellene legyen ahhoz, hogy saját előadói (minden kulturális területen) adott esetben több helyszínen is változatos programmal tudjanak készülni. És ha már “túlcsordulás” van, akkor batyut fogni, és meghívásoknak eleget téve a többienek, ők is “világgá” menjenek kis időre egy bármely megemlékező produkcióval öregbíteni a szülővárosuk hírnevét más városokban. Ezzel is rámutatva arra a tényre, hogy sokan vannak a helyi kulturális életben ahonnan érkezik, és kifele is van lehetőség szürkeállományi pillantokat adni. 

Örülök, hogy mindnenek ellenére szépen voltunk az eseményen, és láttam az arcokon, hogy roppant meglepő dolgokat tudtak meg a teremben fellelhető kincsekről – akik ezután szintén tovább fogják adni mindazt a kapott tudást, amely a produkcióban jelen volt.

Erkölcsi kötelességünk szerintem a szépet, és tanító gondolatokat közkinccsé tenni.

Éreztem mindezt bemutatni közösen az igazgató úrral, de ehhez pedig partnert keresni elsősorban Veletek, akik ezután a hiteles forrást tovább tudjátok adni, elgondolkodni, változtatni dolgokat a jó irányba – a lehetőségekhez mérten.

Gyertek, és látogassátok meg TI is ezt a termet, kérjétek, hogy vezessenek kötbe Benneteket – mert csodaszép történetek, vallási tárgyak, korszakok elevenednek meg. 
Nagyvárad, pontosabban ez a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ Múzeúmterme!

A reformáció egy olyan esemény, amely a világot mindörökre megváltoztatta. És ha már a mai napra határozták meg az évfordulót, akkor érdemes áttanulmányozni a 95 tételt is.
Megéri azt a kis időt.

Köszönöm szépen a fényképeket Erika Kócza, Robert Balajti valamint Törő Enikő :)

Soli Deo Gloria!

#thurzozoltan

Thurzo Zoltan Official, Dory Cretu and 23 others like this

View previous comments

Magyar Vállalkozók BáljaRemek volt! 🙂

3 weeks ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan Official🙂 Köszönöm - köszönjük szépen!

3 weeks ago
Avatar

Zsuzsa KolozsváriIgaz, hogy 31-én van a Reformáció emlékünnepe de mi aki jelen voltunk a koncerten már vasárnap ünnepeltünk. Az idő nem igazán kedvezett mert viharos szél fújt kint, de bent családias ünnepi hangulat uralkodott. Csodálatos zeneművek hangzottak el Bach, Enescu, Viera, Schubert, Chopin munkáiból. Ami most nekem nagyon tetszett több Liszt zenemű is mint a Paletrina siratása, az Ébredő gyermek himnusza és az Isten dicsőitése a magányban . A másik érdekesség, hogy minden zeneszám előtt a múzeum igazgatója mesélt a kiálitott Református Egyházi ereklyékről a Váradi Bibliáról, a Lorántffy Zsuzsanna által aranyfonállal himzett Úrasztali teritőről s a többi kiálitott ereklyéről is. Köszönjük szépen a csodás ünnepi műsort.

3 weeks ago   ·  2
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialNagyon szépen köszönöm ezeket a kedves gondolatokat , valamint, hogy együtt lehettünk!

3 weeks ago
Avatar

Emőke Bíróné HorgaKöszönöm ezt a remek ÍRÁST. Sajnos a távolság, a máshol lét megakadályoz, hogy élvezzem Várad kulturális eseményeit. Nagyon várom mindennap az írását, mert ebből tájékozódom mi minden történik otthon. Még a hozzászólások is csemegének számítanak, mert plusz információhoz jutok. Még egyszer köszönöm!

3 weeks ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialNagyon szépen köszönöm, hogy követi a bejegyzéseimet 🙂 !

3 weeks ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialJó érzés kedves ismerősökkel, barátokkal, rokongondolkodással rendelkező emberek társaságában lenni!

3 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

Thurzo Zoltan Official 42 új fényképet töltött fel — nosztalgikus hangulatban van – Thurzó Zoltán és további 10 ember társaságában, itt: Budapest.

Köszönöm BUDAPEST!
Horváth György gondolatával kell kezdjem eme pár gondolatomat: Egyszer volt, hol nem volt, kezdődnek a mesék valahogy így, mondjuk egy messzi, messzi tájon, valahol ott, ahová vágyni még érdemes. Ezért is végződhetnek úgy, megannyiszor, hogy ha nem hiszitek, hát járjatok utána. Mindegyikünk egy-egy vándor, te is, te is, kutatjuk a magunk meséjének igazát. Boldogan élnénk, meg nem halnánk.

A zene a zeneszerző legbelsőbb karikatúrája, mely során hihetetlen sebességgel tudunk olyan messzi lelki tájakon, gondolatok mélységében utazni, amelyet csupán a nyomtatott könyveket olvasva vagyunk szintén képesek megéllni. A mára sajnos hanyatló világban fantasztikus érzés térben és időben utazni oda, ahol az érték érték volt, amikor az emberek szellemileg egyenesek, teremtőek voltak.

Liszt egy vezéralak ebben a tekintetben is!
A minőségi zene (amely Liszt érdeme) képes nem csupán az adott koncerthelyszín terét díszíteni, de időben is képes ezt formálni. Mint egy léleknek szánt multimédiás lehetőségekkel feltunningolt időgép egyenesen Liszt Ferenc mellé ülve, ahol közelről láthatjuk/hallhatjuk gondolatait, érzéseit.
A Költői és vallásos Harmóniák teljes zongorasorozata egy ilyen nagy lehetőség arra, hogy Vele együtt éljünk át mindent.
Ezért érzem sokszor azt amikor Liszt muzsikát keltek életre, hogy a zenében mindenki a barátom – és ez nem csupán erre az eseményre korlátozódik részemről. Összekovácsoló ereje van jellemének, hihetetlenül sokszínú kifejezésmódjának, őszinteségének.

Mindegyikünk életében van egy időszak, amikor kiválasztjuk, hogy melyik szellemi úton haladjunk ebben az életben, amikor a jellemünk ennek hatására nagy változásokon esik át. Ezt a választott zenei stílus, adott zeneszerző/-k gondolatait tolmácsoló alkotások tudják emelni, csiszolni, összehangolni személyes létünk belső motorjával. És összekapcsolni Velük. Legyünk vagy épp előadók, vagy épp a hallgatóság.
A legnagyobb szellemi gondolkodók érdeme épp abból áll (a zeneszerzők is ide tartoznak az én olvasatomban), hogy a meglévő könyvektől és zenei “hagyományoktól” függetlenül annak adtak kifejezést, amit ők maguk gondoltak a világról egy újabb kor-szellemi szinten, és benne elsősorban az erkölcsös értékeket valló/tolmácsoló emberhez, emberekhez szólván. És nem azoknak, amit elődeik vagy a körülöttük élő emberek egy betokosodott kalitkában élve nem mertek elősegíteni.
Ilyen volt Liszt Ferenc is, akit az egyik lagnagyobb meghatározó zenei Mesteremnek tekintek. Rendkívül szerteágazó ez a liszti szellemi hagyaték. Az igaz értékek a mennyből származnak. Liszt roppant vallásos ember volt, és ezt ebben a sorozat-zenéjében is megtapasztalhatjuk!

A múlt pénteken több családi barát, ismerős közt volt alkalmam megint lennem. Egy újabb maradandó élménnyel gazdagodhattam, hogy együtt lehettünk. Fantasztikus érzés volt ebben a számomra kedves teremben egy újabb interaktív zongoraestet tartanom, mely során a közelgő Mesternek, Liszt Ferenc születésnapjára (okt.22.) részben lélekben elcsendesedve a legnagyobb zongoradarab sorozatával fejet hajtva közösen VELETEK – együtt csodálkozhattunk mindarra a csodás szellemi hagyatékra, mely a darabok segítségével, minden emberi lélek álltal ismert állapotba elvitt mindannyiunkat.
Az est narrátorának “megszavaztuk” Ádámot (amit köszönök szépen), aki minden felcsendülő alkotás előtt felolvasott egy-egy olyan ráhangoló szövegrészletet, amelyek egyrészt pár darab ihlető sora volt, de voltak olyanok is, amelyeket már utólag Liszt gondolt, vallott, osztott meg - most épp velünk. De ezell a csipetnyi narrativ segítséggel - amelyben nagyon nagy segítségemre is volt - mindegyikünket a gondolati forrás felé mutatott, ezzel pedig ide emeltük gondolatainkat.
Ez is segített abbam, hogy Liszt művészetének megismertetését jobban elősegítette. Saci is, aki szintén segítségemre volt a bal oldalamon. 🙂

Hiszem azt, hogy mindannyian azon munkálkodtunk a pénteki napon, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az élő zenekulturát és a zenét szerető embereket.
Öröm volt sok ismerőssel, baráttal, új ismerőssel együtt lenni…!
Ez a közösségépítő Liszt est – szellemi célját tekintve meg is valósult. Köszönöm NEKTEK!

#thurzozoltan
... Mutass többetMutass kevesebbet

Köszönöm BUDAPEST!
Horváth György gondolatával kell kezdjem eme pár gondolatomat: Egyszer volt, hol nem volt, kezdődnek a mesék valahogy így, mondjuk egy messzi, messzi tájon, valahol ott, ahová vágyni még érdemes. Ezért is végződhetnek úgy, megannyiszor, hogy ha nem hiszitek, hát járjatok utána. Mindegyikünk egy-egy vándor, te is, te is, kutatjuk a magunk meséjének igazát. Boldogan élnénk, meg nem halnánk.

A zene a zeneszerző legbelsőbb karikatúrája, mely során hihetetlen sebességgel tudunk olyan messzi lelki tájakon, gondolatok mélységében utazni, amelyet csupán a nyomtatott könyveket olvasva vagyunk szintén képesek megéllni. A mára sajnos hanyatló világban fantasztikus érzés térben és időben utazni oda, ahol az érték érték volt, amikor az emberek szellemileg egyenesek, teremtőek voltak.

Liszt egy vezéralak ebben a tekintetben is!
A minőségi zene (amely Liszt érdeme) képes nem csupán az adott koncerthelyszín terét díszíteni, de időben is képes ezt formálni. Mint egy léleknek szánt multimédiás lehetőségekkel feltunningolt időgép egyenesen Liszt Ferenc mellé ülve, ahol közelről láthatjuk/hallhatjuk gondolatait, érzéseit.
A Költői és vallásos Harmóniák teljes zongorasorozata egy ilyen nagy lehetőség arra, hogy Vele együtt éljünk át mindent.
Ezért érzem sokszor azt amikor Liszt muzsikát keltek életre, hogy a zenében mindenki a barátom – és ez nem csupán erre az eseményre korlátozódik részemről. Összekovácsoló ereje van jellemének, hihetetlenül sokszínú kifejezésmódjának, őszinteségének.

Mindegyikünk életében van egy időszak, amikor kiválasztjuk, hogy melyik szellemi úton haladjunk ebben az életben, amikor a jellemünk ennek hatására nagy változásokon esik át. Ezt a választott zenei stílus, adott zeneszerző/-k gondolatait tolmácsoló alkotások tudják emelni, csiszolni, összehangolni személyes létünk belső motorjával. És összekapcsolni Velük. Legyünk vagy épp előadók, vagy épp a hallgatóság. 
A legnagyobb szellemi gondolkodók érdeme épp abból áll (a zeneszerzők is ide tartoznak az én olvasatomban), hogy a meglévő könyvektől és zenei “hagyományoktól” függetlenül annak adtak kifejezést, amit ők maguk gondoltak a világról egy újabb kor-szellemi szinten, és benne elsősorban az erkölcsös értékeket valló/tolmácsoló emberhez, emberekhez szólván. És nem azoknak, amit elődeik vagy a körülöttük élő emberek egy betokosodott kalitkában élve nem mertek elősegíteni.
Ilyen volt Liszt Ferenc is, akit az egyik lagnagyobb meghatározó zenei Mesteremnek tekintek. Rendkívül szerteágazó ez a liszti szellemi hagyaték.  Az igaz értékek a mennyből származnak. Liszt roppant vallásos ember volt, és ezt ebben a sorozat-zenéjében is megtapasztalhatjuk!

A múlt pénteken több családi barát, ismerős közt volt alkalmam megint lennem. Egy újabb maradandó élménnyel gazdagodhattam, hogy együtt lehettünk. Fantasztikus érzés volt ebben a számomra kedves teremben egy újabb interaktív zongoraestet tartanom, mely során a közelgő Mesternek, Liszt Ferenc születésnapjára (okt.22.) részben lélekben elcsendesedve a legnagyobb zongoradarab sorozatával fejet hajtva közösen VELETEK – együtt csodálkozhattunk mindarra a csodás szellemi hagyatékra, mely a darabok segítségével, minden emberi lélek álltal ismert állapotba elvitt mindannyiunkat.
Az est narrátorának “megszavaztuk” Ádámot (amit köszönök szépen), aki minden felcsendülő alkotás előtt felolvasott egy-egy olyan ráhangoló szövegrészletet, amelyek egyrészt pár darab ihlető sora volt, de voltak olyanok is, amelyeket már utólag Liszt gondolt, vallott, osztott meg - most épp velünk. De ezell a csipetnyi narrativ segítséggel - amelyben nagyon nagy segítségemre is volt - mindegyikünket a gondolati forrás felé mutatott, ezzel pedig ide emeltük gondolatainkat.
Ez is segített abbam, hogy Liszt művészetének megismertetését jobban elősegítette. Saci is, aki szintén segítségemre volt a bal oldalamon. :)

Hiszem azt, hogy mindannyian azon munkálkodtunk a pénteki napon, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az élő zenekulturát és a zenét szerető embereket. 
Öröm volt sok ismerőssel, baráttal, új ismerőssel együtt lenni…!
Ez a közösségépítő Liszt est – szellemi célját tekintve meg is valósult. Köszönöm NEKTEK!

#thurzozoltan

Thurzo Zoltan Official 7 új fényképet töltött fel.

KÖSZÖNÖM NEKTEK, akik a tegnap este velem/velünk ünnepelt a tíz éves jubileumi gála keretében.

Túl megannyi hangversenyen és érdekesen izgalmas eseményen - elérkezett ez a nap is: tíz év alatt közel 300 esemény szervezésén, és megannyi emlékén keresztül zenével, és gyümölcs-, zöldségszobrászattal egy rendhagyó esemény keretében egy közöset ünnepelni. Tenni mindezt közösen öt oszágból, és összesen 11 városból érkező vendégekkel! A zene nem csupán az adott teret, hanem az időt is díszíteni tudja. Térben és időben átjárókat tud megnyitni, a lelket felemelni hihetetlen magasságokba az özeneteik révén. Ildikó ezeket a zenei üzeneteket faragta meg, tette tapinthatóvá egy szuper-extreme csavarral: időre faragva meg mindent, ameddig a zenei alkotások hallhatóak voltak !

Elsőnek is szeretném megköszönni Nagyszüleimnek, illetve Édesanyámnak. Erős talajt, korlátlan támogatást biztosítottak gyerekkorom óta mindannak, amit ma erős vonásként, jellemzőmként próbálok képviselni. Meg is idéztük őket, szellemük itt volt velünk. Párom is - Erika Kócza -
rengeteget támogat, akinek segjtsége nélkül temérdek dolog eddig sem jöhetett volna létre (amióta ismerjük egymást), illetve minden nap szószerint mindenben partnerem, legközelebbi hiteles tükröm, tanácsadóm, partnerem mindenben.
Köszönöm Ildikó Osztrovszki-nak is, aki elfogadta ezt a hatalmas kihívást, amellyel egy olyan dolgot hoztunk össze, amit eddig még soha senki. És ezt büszkén belekihabálhatjuk a nagyvilágba, hogy magyarokként ezt is is megvalósítottuk! Az eseményben részvevő partnereimnek, segítőimnek, barátaimnak is köszönöm: Árva Csabának, Sütő Tibor , Paul Borza, Robert Balajti (aki a fénykpeket is készítette). Köszönöm Alf Martienssen barátomnak (akinek a nagypapája Bécsben személyesen ismerte Beethovent, és hosszú ideig adta ki a Mester kéziratait nyomtatott formában), Manfred Merten barátomnak (aki a bécsi Iparkamara elnöke), és nem utolsó sorban Adam Korbuly barátomnak is, aki egy olyan világszintú szoftvercéget vezet (akarom mondani, hogy többet is), amely hiszem, hogy hamarosan megváltoztatja a világnézetünket. Merthogy eddigi fejlesztései már sokunk hétköznapjait megváltoztatta – de ezt kevesen tudják! Ők is itt voltak tegnap velünk! Olyan távolról eljöttek azért, hogy együtt ünnepelhessünk! És persze feleségeiknek is, családjaik többi tagjának is, akik eljöttek velük! 🙂 Köszönöm nektek!

Nem utolsó sorban szeretném megköszönni minden olyan volt fellépő kollegámnak, partneremnek, akikkel az elmúlt 10 év alatt volt alkalmunk megannyi csodás pillanatokat szerezni úgy egymásnak, mint ahogy a kedves közönségnek is!

Apropó közönség: HATALMAS köszönet a folytonos támogatásért, amellyel eseményről-eseményre jelen vagytok, és meleg-hálás szeretettel vagytok felém!

Amit sajnálok csak annyi, hogy voltak olyanok, akik ámbár igényeltek ingyenes meghívókat az eseményre, de nem jöttek el. Ezzel ellehetetlenítették azoknak az igénylőknek a szándékát, hogy akik viszont roppant mód akartak volna eljönni, nem tudtak jelen lenni.

Sokminden történik akkor, amikor egy valamilyen időkorlátot számba véve valami lezárul. Tíz év egy ilyen mérföldkő. Sokat tanultam ennyi idő alatt, és ebből is tanultam. Gyakorlatilag minden eseményen kell valami új dolgot tapasztalni, megtanulni, magunkévá tenni!
Egy új korszak kezdődik most, amely az eddig eltelt érzésekre, tervekre, tapasztalatokra fog alapozni – és remélem, hogy újabb sikeres és egyben érdekes eseményeket fogok tudni majd szervezni, kivitelezni.

Temérdek ötletem van még! – és ennek roppant örülök. Egyik öszetettebb mint a másik. Mindent meg is fogom valósítani! A muzsika közbenjárásával nem csupán Nagymesterekkel van nap mint nap alkalmam találkozni, hanem ösztönzően is hatnk, tanítanak minden alkalommal.
Hiszem, hogy a 21. században hatékonyabban, és nagyobb embertömegekhez tudjuk eljuttatni ennek a századnak a lehetőségeivel az Ő időkapszulába zárt üzeneteiket, mintsem leragadva maradni a 20., illetve 19 századi megközelítésekkel. Akkor az volt a kirobbanó, manapság pedig azon kell elgondolkodjunk, hogy a fellazult világban hogyan tudunk újra újabb utakat teremthessünk az időtlen szép - és közönség közt.

A tegnapi eseménnyel egy ilyen álmom valósult meg! Tegnap este Liszt, Chopin, Bartók, Vieira, Beethoven és saját Strauss átiratokat adhattam elő az értő publikum számára! Lelkesedésüket és szűnni nem akaró tapsukat örökké őrizni fogom-fogjuk!
Barátaim! A zenével hegyeket tudunk megmozgatni!

Összesen 11 városból, öt örszágból voltunk. Ez hihetetlen!
Bármit csinálhatunk, de hatákonyak csakis együtt lehetünk. Ameddig ezt sokan nem értik meg, addig…
Alázattal, maximális hozzáállással, dinamizmussal, és hittel kell tekintsünk minden pillanatban a cél érdekében. De ezt csak együtt tudjuk elérni! KÖSZÖNÖM NEKTEK, akik a tegnap este velem/velünk ünnepeltek a tíz éves jubileumi gála keretében!

#thurzozoltan
... Mutass többetMutass kevesebbet

KÖSZÖNÖM NEKTEK, akik a tegnap este velem/velünk ünnepelt a tíz éves jubileumi gála keretéb...

KÖSZÖNÖM NEKTEK, akik a tegnap este velem/velünk ünnepelt a tíz éves jubileumi gála keretében.

Túl megannyi hangversenyen és érdekesen izgalmas eseményen - elérkezett ez a nap is: tíz év alatt közel 300 esemény szervezésén, és megannyi emlékén keresztül zenével, és gyümölcs-, zöldségszobrászattal egy rendhagyó esemény keretében egy közöset ünnepelni. Tenni mindezt közösen öt oszágból, és összesen 11 városból érkező vendégekkel! A zene nem csupán az adott teret, hanem az időt is díszíteni tudja. Térben és időben átjárókat tud megnyitni, a lelket felemelni hihetetlen magasságokba az özeneteik révén. Ildikó ezeket a zenei üzeneteket faragta meg, tette tapinthatóvá egy szuper-extreme csavarral: időre faragva meg mindent, ameddig a zenei alkotások hallhatóak voltak !

Elsőnek is szeretném megköszönni Nagyszüleimnek, illetve Édesanyámnak. Erős talajt, korlátlan támogatást biztosítottak gyerekkorom óta mindannak, amit ma erős vonásként, jellemzőmként próbálok képviselni. Meg is idéztük őket, szellemük itt volt velünk. Párom is - Erika Kócza -
 rengeteget támogat, akinek segjtsége nélkül temérdek dolog eddig sem jöhetett volna létre (amióta ismerjük egymást), illetve minden nap szószerint mindenben partnerem, legközelebbi hiteles tükröm, tanácsadóm, partnerem mindenben.
Köszönöm Ildikó Osztrovszki-nak is, aki elfogadta ezt a hatalmas kihívást, amellyel egy olyan dolgot hoztunk össze, amit eddig még soha senki. És ezt büszkén belekihabálhatjuk a nagyvilágba, hogy magyarokként ezt is is megvalósítottuk! Az eseményben részvevő partnereimnek, segítőimnek, barátaimnak is köszönöm: Árva Csabának, Sütő Tibor , Paul Borza, Robert Balajti (aki a fénykpeket is készítette). Köszönöm Alf Martienssen barátomnak (akinek a nagypapája Bécsben személyesen ismerte Beethovent, és hosszú ideig adta ki a Mester kéziratait nyomtatott formában), Manfred Merten barátomnak (aki a bécsi Iparkamara elnöke), és nem utolsó sorban Adam Korbuly barátomnak is, aki egy olyan világszintú szoftvercéget vezet (akarom mondani, hogy többet is), amely hiszem, hogy hamarosan megváltoztatja a világnézetünket. Merthogy eddigi fejlesztései már sokunk hétköznapjait megváltoztatta – de ezt kevesen tudják! Ők is itt voltak tegnap velünk! Olyan távolról eljöttek azért, hogy együtt ünnepelhessünk! És persze feleségeiknek is, családjaik többi tagjának is, akik eljöttek velük! :) Köszönöm nektek! 

Nem utolsó sorban szeretném megköszönni minden olyan volt fellépő kollegámnak, partneremnek, akikkel az elmúlt 10 év alatt volt alkalmunk megannyi csodás pillanatokat szerezni úgy egymásnak, mint ahogy a kedves közönségnek is!

Apropó közönség: HATALMAS köszönet a folytonos támogatásért, amellyel eseményről-eseményre jelen vagytok, és meleg-hálás szeretettel vagytok felém!

Amit sajnálok csak annyi, hogy voltak olyanok, akik ámbár igényeltek ingyenes meghívókat az eseményre, de nem jöttek el. Ezzel ellehetetlenítették azoknak az igénylőknek a szándékát, hogy akik viszont roppant mód akartak volna eljönni, nem tudtak jelen lenni. 
 
Sokminden történik akkor, amikor egy valamilyen időkorlátot számba véve valami lezárul. Tíz év egy ilyen mérföldkő. Sokat tanultam ennyi idő alatt, és ebből is tanultam. Gyakorlatilag minden eseményen kell valami új dolgot tapasztalni, megtanulni, magunkévá tenni!
Egy új korszak kezdődik most, amely az eddig eltelt érzésekre, tervekre, tapasztalatokra fog alapozni – és remélem, hogy újabb sikeres és egyben érdekes eseményeket fogok tudni majd szervezni, kivitelezni.

Temérdek ötletem van még! – és ennek roppant örülök. Egyik öszetettebb mint a másik. Mindent meg is fogom valósítani! A muzsika közbenjárásával nem csupán Nagymesterekkel van nap mint nap alkalmam találkozni, hanem ösztönzően is hatnk, tanítanak minden alkalommal.
Hiszem, hogy a 21. században hatékonyabban, és nagyobb embertömegekhez tudjuk eljuttatni ennek a századnak a lehetőségeivel az Ő időkapszulába zárt üzeneteiket, mintsem leragadva maradni a 20., illetve 19 századi megközelítésekkel. Akkor az volt a kirobbanó, manapság pedig azon kell elgondolkodjunk, hogy a fellazult világban hogyan tudunk újra újabb utakat teremthessünk az időtlen szép - és közönség közt. 

A tegnapi eseménnyel egy ilyen álmom valósult meg! Tegnap este Liszt, Chopin, Bartók, Vieira, Beethoven és saját Strauss átiratokat adhattam elő az értő publikum számára! Lelkesedésüket és szűnni nem akaró tapsukat örökké őrizni fogom-fogjuk!
Barátaim! A zenével hegyeket tudunk megmozgatni! 

Összesen 11 városból, öt örszágból voltunk. Ez hihetetlen! 
Bármit csinálhatunk, de hatákonyak csakis együtt lehetünk. Ameddig ezt sokan nem értik meg, addig…
Alázattal, maximális hozzáállással, dinamizmussal, és hittel kell tekintsünk minden pillanatban a cél érdekében. De ezt csak együtt tudjuk elérni! KÖSZÖNÖM NEKTEK, akik a tegnap este velem/velünk ünnepeltek a tíz éves jubileumi gála keretében!

#thurzozoltan

Monika Kiss, Anikó Venyigéné Vad and 23 others like this

View previous comments

Constantinescu EditKöszönjük a felenthetetlen Szép estét! !

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialÖrülök, hogy sikerült itt lenni - és én is nagyon szépen köszönöm! 🙂

1 month ago
Avatar

Györgyné MihellerNagyon erdekes lehetett!

1 month ago   ·  1
Avatar

Hajnalka HorvathKoszonjuk a csodas estet! Gyonyoru volt az eloadas es az fantasztikus volt, amit Ildiko par perc alatt kifaragott! 💖😙

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialKöszönöm köszönjük szépen! 🙂

1 month ago   ·  1
Avatar

Berindea LiviuFelenthetetlen Koszonom!

1 month ago
Avatar

Berindea Liviu

Attachment1 month ago   ·  1
Avatar

Maria OrbaiKöszönöm csodás estèt! nagyèlmèny volt !!

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialKöszönöm köszönjük szépen! 🙂

1 month ago   ·  1
Avatar

Veress MártaÉn is köszönöm ezt a nagyon szép estét és sok sikert kívánok a tervei megvalósításához, mindannyiunk örömére.

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialNagyon szépen köszönöm. 🙂 ÷

1 month ago
Avatar

Erzsébet KonczKöszönöm a felejthetetlen szép estét. Örültem, hogy ott lehettem. További sok sikert kivánok. 🍀🏵️🙂

1 month ago   ·  2
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialNagyon szépen köszönöm. 🙂

1 month ago
Avatar

Janos Rozalia FrankoVáltson valóra még sok ilyen ''' jubileumi''( 20--50 éves) gála müsort !

Attachment1 month ago   ·  1
Avatar

Dancsházi IdaNagyon köszönöm ezt a szép estét, élmény volt hallgatni a zenét!! Gratulálok eddigi tevékenységéhez!!!

1 month ago   ·  1
Avatar

Harangozó Béla FerencŐszintén örülök sikerednek, szívből gratulálok. Sajnálom, hogy egészségi állapotom, korom miatt nem vehettem részt rajta. De ami késik nem mulik.

Attachment1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialNagyon szépen köszönöm Dancsházi Ida! 🙂

1 month ago
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialKöszönöm szépen Janos Rozalia Franko. 🙂

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialKöszönöm szépen a kedves gondolatot Harangozó Béla Ferenc. Hátha a szolnoki városvezetés akar egy kis kulturális érdekességet - és érdekelni fogja őket is egy helyi produkció megteremtése. 🙂

1 month ago   ·  1
Avatar

Erzsébet KovácsKoszonjuk ezt a csodalatos estet.

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialNagyon szépen köszönöm! 🙂

1 month ago
Avatar

Comment on Facebook

Thurzo Zoltan Official 145 új fényképet töltött fel.

KÖSZÖNÖM NEKTEK, akik a tegnap este velem/velünk ünnepelt a tíz éves jubileumi gála keretében.

Túl megannyi hangversenyen és érdekesen izgalmas eseményen - elérkezett ez a nap is: tíz év alatt közel 300 esemény szervezésén, és megannyi emlékén keresztül zenével, és gyümölcs-, zöldségszobrászattal egy rendhagyó esemény keretében egy közöset ünnepelni. Tenni mindezt közösen öt oszágból, és összesen 11 városból érkező vendégekkel! A zene nem csupán az adott teret, hanem az időt is díszíteni tudja. Térben és időben átjárókat tud megnyitni, a lelket felemelni hihetetlen magasságokba az özeneteik révén. Ildikó ezeket a zenei üzeneteket faragta meg, tette tapinthatóvá egy szuper-extreme csavarral: időre faragva meg mindent, ameddig a zenei alkotások hallhatóak voltak !

Elsőnek is szeretném megköszönni Nagyszüleimnek, illetve Édesanyámnak. Erős talajt, korlátlan támogatást biztosítottak gyerekkorom óta mindannak, amit ma erős vonásként, jellemzőmként próbálok képviselni. Meg is idéztük őket, szellemük itt volt velünk. Párom is - Erika Kócza -
rengeteget támogat, akinek segjtsége nélkül temérdek dolog eddig sem jöhetett volna létre (amióta ismerjük egymást), illetve minden nap szószerint mindenben partnerem, legközelebbi hiteles tükröm, tanácsadóm, partnerem mindenben.
Köszönöm Ildikó Osztrovszki-nak is, aki elfogadta ezt a hatalmas kihívást, amellyel egy olyan dolgot hoztunk össze, amit eddig még soha senki. És ezt büszkén belekihabálhatjuk a nagyvilágba, hogy magyarokként ezt is is megvalósítottuk! Az eseményben részvevő partnereimnek, segítőimnek, barátaimnak is köszönöm: Árva Csabának, Sütő Tibor , Paul Borza, Robert Balajti (aki a fénykpeket is készítette). Köszönöm Alf Martienssen barátomnak (akinek a nagypapája Bécsben személyesen ismerte Beethovent, és hosszú ideig adta ki a Mester kéziratait nyomtatott formában), Manfred Merten barátomnak (aki a bécsi Iparkamara elnöke), és nem utolsó sorban Adam Korbuly barátomnak is, aki egy olyan világszintú szoftvercéget vezet (akarom mondani, hogy többet is), amely hiszem, hogy hamarosan megváltoztatja a világnézetünket. Merthogy eddigi fejlesztései már sokunk hétköznapjait megváltoztatta – de ezt kevesen tudják! Ők is itt voltak tegnap velünk! Olyan távolról eljöttek azért, hogy együtt ünnepelhessünk! És persze feleségeiknek is, családjaik többi tagjának is, akik eljöttek velük! 🙂 Köszönöm nektek!

Nem utolsó sorban szeretném megköszönni minden olyan volt fellépő kollegámnak, partneremnek, akikkel az elmúlt 10 év alatt volt alkalmunk megannyi csodás pillanatokat szerezni úgy egymásnak, mint ahogy a kedves közönségnek is!

Apropó közönség: HATALMAS köszönet a folytonos támogatásért, amellyel eseményről-eseményre jelen vagytok, és meleg-hálás szeretettel vagytok felém!

Amit sajnálok csak annyi, hogy voltak olyanok, akik ámbár igényeltek ingyenes meghívókat az eseményre, de nem jöttek el. Ezzel ellehetetlenítették azoknak az igénylőknek a szándékát, hogy akik viszont roppant mód akartak volna eljönni, nem tudtak jelen lenni.

Sokminden történik akkor, amikor egy valamilyen időkorlátot számba véve valami lezárul. Tíz év egy ilyen mérföldkő. Sokat tanultam ennyi idő alatt, és ebből is tanultam. Gyakorlatilag minden eseményen kell valami új dolgot tapasztalni, megtanulni, magunkévá tenni!
Egy új korszak kezdődik most, amely az eddig eltelt érzésekre, tervekre, tapasztalatokra fog alapozni – és remélem, hogy újabb sikeres és egyben érdekes eseményeket fogok tudni majd szervezni, kivitelezni.

Temérdek ötletem van még! – és ennek roppant örülök. Egyik öszetettebb mint a másik. Mindent meg is fogom valósítani! A muzsika közbenjárásával nem csupán Nagymesterekkel van nap mint nap alkalmam találkozni, hanem ösztönzően is hatnk, tanítanak minden alkalommal.
Hiszem, hogy a 21. században hatékonyabban, és nagyobb embertömegekhez tudjuk eljuttatni ennek a századnak a lehetőségeivel az Ő időkapszulába zárt üzeneteiket, mintsem leragadva maradni a 20., illetve 19 századi megközelítésekkel. Akkor az volt a kirobbanó, manapság pedig azon kell elgondolkodjunk, hogy a fellazult világban hogyan tudunk újra újabb utakat teremthessünk az időtlen szép - és közönség közt.

A tegnapi eseménnyel egy ilyen álmom valósult meg! Tegnap este Liszt, Chopin, Bartók, Vieira, Beethoven és saját Strauss átiratokat adhattam elő az értő publikum számára! Lelkesedésüket és szűnni nem akaró tapsukat örökké őrizni fogom-fogjuk!
Barátaim! A zenével hegyeket tudunk megmozgatni!

Összesen 11 városból, öt örszágból voltunk. Ez hihetetlen!
Bármit csinálhatunk, de hatákonyak csakis együtt lehetünk. Ameddig ezt sokan nem értik meg, addig…
Alázattal, maximális hozzáállással, dinamizmussal, és hittel kell tekintsünk minden pillanatban a cél érdekében. De ezt csak együtt tudjuk elérni! KÖSZÖNÖM NEKTEK, akik a tegnap este velem/velünk ünnepeltek a tíz éves jubileumi gála keretében!

#thurzozoltan
... Mutass többetMutass kevesebbet

KÖSZÖNÖM NEKTEK, akik a tegnap este velem/velünk ünnepelt a tíz éves jubileumi gála keretéb...

KÖSZÖNÖM NEKTEK, akik a tegnap este velem/velünk ünnepelt a tíz éves jubileumi gála keretében.

Túl megannyi hangversenyen és érdekesen izgalmas eseményen - elérkezett ez a nap is: tíz év alatt közel 300 esemény szervezésén, és megannyi emlékén keresztül zenével, és gyümölcs-, zöldségszobrászattal egy rendhagyó esemény keretében egy közöset ünnepelni. Tenni mindezt közösen öt oszágból, és összesen 11 városból érkező vendégekkel! A zene nem csupán az adott teret, hanem az időt is díszíteni tudja. Térben és időben átjárókat tud megnyitni, a lelket felemelni hihetetlen magasságokba az özeneteik révén. Ildikó ezeket a zenei üzeneteket faragta meg, tette tapinthatóvá egy szuper-extreme csavarral: időre faragva meg mindent, ameddig a zenei alkotások hallhatóak voltak !

Elsőnek is szeretném megköszönni Nagyszüleimnek, illetve Édesanyámnak. Erős talajt, korlátlan támogatást biztosítottak gyerekkorom óta mindannak, amit ma erős vonásként, jellemzőmként próbálok képviselni. Meg is idéztük őket, szellemük itt volt velünk. Párom is - Erika Kócza -
 rengeteget támogat, akinek segjtsége nélkül temérdek dolog eddig sem jöhetett volna létre (amióta ismerjük egymást), illetve minden nap szószerint mindenben partnerem, legközelebbi hiteles tükröm, tanácsadóm, partnerem mindenben.
Köszönöm Ildikó Osztrovszki-nak is, aki elfogadta ezt a hatalmas kihívást, amellyel egy olyan dolgot hoztunk össze, amit eddig még soha senki. És ezt büszkén belekihabálhatjuk a nagyvilágba, hogy magyarokként ezt is is megvalósítottuk! Az eseményben részvevő partnereimnek, segítőimnek, barátaimnak is köszönöm: Árva Csabának, Sütő Tibor , Paul Borza, Robert Balajti (aki a fénykpeket is készítette). Köszönöm Alf Martienssen barátomnak (akinek a nagypapája Bécsben személyesen ismerte Beethovent, és hosszú ideig adta ki a Mester kéziratait nyomtatott formában), Manfred Merten barátomnak (aki a bécsi Iparkamara elnöke), és nem utolsó sorban Adam Korbuly barátomnak is, aki egy olyan világszintú szoftvercéget vezet (akarom mondani, hogy többet is), amely hiszem, hogy hamarosan megváltoztatja a világnézetünket. Merthogy eddigi fejlesztései már sokunk hétköznapjait megváltoztatta – de ezt kevesen tudják! Ők is itt voltak tegnap velünk! Olyan távolról eljöttek azért, hogy együtt ünnepelhessünk! És persze feleségeiknek is, családjaik többi tagjának is, akik eljöttek velük! :) Köszönöm nektek! 

Nem utolsó sorban szeretném megköszönni minden olyan volt fellépő kollegámnak, partneremnek, akikkel az elmúlt 10 év alatt volt alkalmunk megannyi csodás pillanatokat szerezni úgy egymásnak, mint ahogy a kedves közönségnek is!

Apropó közönség: HATALMAS köszönet a folytonos támogatásért, amellyel eseményről-eseményre jelen vagytok, és meleg-hálás szeretettel vagytok felém!

Amit sajnálok csak annyi, hogy voltak olyanok, akik ámbár igényeltek ingyenes meghívókat az eseményre, de nem jöttek el. Ezzel ellehetetlenítették azoknak az igénylőknek a szándékát, hogy akik viszont roppant mód akartak volna eljönni, nem tudtak jelen lenni. 
 
Sokminden történik akkor, amikor egy valamilyen időkorlátot számba véve valami lezárul. Tíz év egy ilyen mérföldkő. Sokat tanultam ennyi idő alatt, és ebből is tanultam. Gyakorlatilag minden eseményen kell valami új dolgot tapasztalni, megtanulni, magunkévá tenni!
Egy új korszak kezdődik most, amely az eddig eltelt érzésekre, tervekre, tapasztalatokra fog alapozni – és remélem, hogy újabb sikeres és egyben érdekes eseményeket fogok tudni majd szervezni, kivitelezni.

Temérdek ötletem van még! – és ennek roppant örülök. Egyik öszetettebb mint a másik. Mindent meg is fogom valósítani! A muzsika közbenjárásával nem csupán Nagymesterekkel van nap mint nap alkalmam találkozni, hanem ösztönzően is hatnk, tanítanak minden alkalommal.
Hiszem, hogy a 21. században hatékonyabban, és nagyobb embertömegekhez tudjuk eljuttatni ennek a századnak a lehetőségeivel az Ő időkapszulába zárt üzeneteiket, mintsem leragadva maradni a 20., illetve 19 századi megközelítésekkel. Akkor az volt a kirobbanó, manapság pedig azon kell elgondolkodjunk, hogy a fellazult világban hogyan tudunk újra újabb utakat teremthessünk az időtlen szép - és közönség közt. 

A tegnapi eseménnyel egy ilyen álmom valósult meg! Tegnap este Liszt, Chopin, Bartók, Vieira, Beethoven és saját Strauss átiratokat adhattam elő az értő publikum számára! Lelkesedésüket és szűnni nem akaró tapsukat örökké őrizni fogom-fogjuk!
Barátaim! A zenével hegyeket tudunk megmozgatni! 

Összesen 11 városból, öt örszágból voltunk. Ez hihetetlen! 
Bármit csinálhatunk, de hatákonyak csakis együtt lehetünk. Ameddig ezt sokan nem értik meg, addig…
Alázattal, maximális hozzáállással, dinamizmussal, és hittel kell tekintsünk minden pillanatban a cél érdekében. De ezt csak együtt tudjuk elérni! KÖSZÖNÖM NEKTEK, akik a tegnap este velem/velünk ünnepeltek a tíz éves jubileumi gála keretében!

#thurzozoltan

Monika Kiss, Anikó Venyigéné Vad and 23 others like this

View previous comments

Constantinescu EditKöszönjük a felenthetetlen Szép estét! !

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialÖrülök, hogy sikerült itt lenni - és én is nagyon szépen köszönöm! 🙂

1 month ago
Avatar

Györgyné MihellerNagyon erdekes lehetett!

1 month ago   ·  1
Avatar

Hajnalka HorvathKoszonjuk a csodas estet! Gyonyoru volt az eloadas es az fantasztikus volt, amit Ildiko par perc alatt kifaragott! 💖😙

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialKöszönöm köszönjük szépen! 🙂

1 month ago   ·  1
Avatar

Berindea LiviuFelenthetetlen Koszonom!

1 month ago
Avatar

Berindea Liviu

Attachment1 month ago   ·  1
Avatar

Maria OrbaiKöszönöm csodás estèt! nagyèlmèny volt !!

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialKöszönöm köszönjük szépen! 🙂

1 month ago   ·  1
Avatar

Veress MártaÉn is köszönöm ezt a nagyon szép estét és sok sikert kívánok a tervei megvalósításához, mindannyiunk örömére.

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialNagyon szépen köszönöm. 🙂 ÷

1 month ago
Avatar

Erzsébet KonczKöszönöm a felejthetetlen szép estét. Örültem, hogy ott lehettem. További sok sikert kivánok. 🍀🏵️🙂

1 month ago   ·  2
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialNagyon szépen köszönöm. 🙂

1 month ago
Avatar

Janos Rozalia FrankoVáltson valóra még sok ilyen ''' jubileumi''( 20--50 éves) gála müsort !

Attachment1 month ago   ·  1
Avatar

Dancsházi IdaNagyon köszönöm ezt a szép estét, élmény volt hallgatni a zenét!! Gratulálok eddigi tevékenységéhez!!!

1 month ago   ·  1
Avatar

Harangozó Béla FerencŐszintén örülök sikerednek, szívből gratulálok. Sajnálom, hogy egészségi állapotom, korom miatt nem vehettem részt rajta. De ami késik nem mulik.

Attachment1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialNagyon szépen köszönöm Dancsházi Ida! 🙂

1 month ago
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialKöszönöm szépen Janos Rozalia Franko. 🙂

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialKöszönöm szépen a kedves gondolatot Harangozó Béla Ferenc. Hátha a szolnoki városvezetés akar egy kis kulturális érdekességet - és érdekelni fogja őket is egy helyi produkció megteremtése. 🙂

1 month ago   ·  1
Avatar

Erzsébet KovácsKoszonjuk ezt a csodalatos estet.

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialNagyon szépen köszönöm! 🙂

1 month ago
Avatar

Comment on Facebook

Thurzo Zoltan Official 17 új fényképet töltött fel.

Újból KÖSZÖNÖM Nagyvárad!
Nagyon sokan voltunk a mai nap is. 🙂 Felemelő érzés Nagymesterek alkotásaival azonos rezgésbe kerülni, valamint egy érdekes energiaáramlásba bekapcsolódni a darabok által - ahol a billentyűk valahol léleknyúlványokká válnak, és mindent/mindnekit elragadnak egy másik valóságba, behállóznak mindent és mindnekit. A zene nem csupán a teret díszíti, hanem képes az időt is. Egybemosódik minden, és ilyenkor, amikor a közönség is együtt lélegzik – megtörténik az a csoda, amiért érdemes önálló zongoraesteket tartani. A másik oldalról pedig nem is olyan könnyű manapság“becsábítani” a közönséget, mint mondjuk nagyszüleim idejében, mondjuk négy évtizeddel ezelőtt. De ha tiszta szívvel állunk eléjük, színes a műsorpaletta, akkor a zene áramlását mindenki megérzi. Egy idő után pedig keresi is.

Számomra egy zongoraest helyszíne olyan, mintha egy templomba lépnék be, és ahol csodálatos dolgok történnek/fognak történni. Minden helyszínnel így vagyok – mert mindig van az a kis intimitásra szánt időm, amikor egyedül vagyok az adott térben – és becsukott szemekkel gondolkodok, elmélkedek. Kellemesen ketyegnek a percek, és milyen jó várni azt a pillanatot, amikor az első ember megjelenik a helyszínen – és mosolygós arccal köszönteni tudom őket. Mint ahogy mindenkit, akik sorban érkeznek, ..és érkeznek.
Felnőtt fejjel már nem hiszem el azt a gyermekmesét, hogy nem laknak “szellemek” a falakban. Igenis laknak, és erre a legjobb bizonyíték az a kedves meleg hangulat, amely sugárzik mindenfelől. A nagyváradi Várban, ott, ahola királysírok vannak, ahova egykoron Szent Lászlót temették – igenis ad egy olyan érzést, hogy nem vagyunk egyedül. Ehhez csatlakoznak minden alkalommal a nagyszüleimmel kapcsolaltos emlékeim – amit minden hangversenykor átélek a fellépések előtt. A nyakamban ott függ elhunytuk után mindkettőjük jegygyűrűje a nyaklámcommal átfűzve. Minden fellépésekkor előveszem őket, amelyeket csak ilyenkor hordok. Ez egy erős kapocs számomra abban a háromszögben, ahol a zeneszerzők – a nagyszüleim – és jómagam találkozunk. Amikor belépek a térbe, és a hangszer elő ülök, és egy ideig van időnk valami szépet alkotni. Ha ők itt vannak velem – merthogy fejben folyamatosan ott vannak - semmi rossz nem történhet. Én ebből is merítkezek akkor, amikor zongorakoncertet adok, vagy épp közreműködök bármilyen eseményen mint fellépő.

A közönség mellett ők is mind ott bujkálnak valahol és hallgatnak. Az úttörőknek nehéz a dolguk.Nekik is annó, manapság is - nekünk, akik a közönség elé állnak. Gondoljunk a szólista egyfajta "bátorságára", de egyben magányára is, sokféle kiszolgáltatottságára: önmagának, kondíciójának, adott ihletének, memóriájának, a közönségnek, a hangszernek, a hangulatnak. Mert a szólóest már réges-rég nemcsak a virtuóz magamutogatás, hanem a létező legbensőségesebb kifejezés, a legmélyebb kitárulkozás és vallomás lehetőségét is kínálja. Színesen.
Ehhez tartozik, hogy érzésem szerint a szellemek eddig a legtöbbször igazi szóló-zongoraesteken merészkedtek elő. Olykor szinte kézzelfoghatóvá válik a jelenlétük, és látható, hogy az arra érdemesek közül maguk mellé invitálják az újabb rezgéseket. Még akkor is, ha a nagyváradi Várban egy nagy színpadon tuc-tuc zene hallatszik, és halkan néha a csendnél behallik a terembe is. Még jó, hogy itt más energiák "uralkodnak", máskülönben megehetné a fene az egészet.
Számomra a zene minden hangja mágia, a legendák, történetek, színek, a pozitív előítélet és a valóság szétbonthatatlan keveréke.
Köszönöm, hogy együtt voltunk a mai nap is!

#thurzozoltan
... Mutass többetMutass kevesebbet

Újból KÖSZÖNÖM Nagyvárad!
Nagyon sokan voltunk a mai nap is. :) Felemelő érzés Nagymesterek alkotásaival azonos rezgésbe kerülni, valamint egy érdekes energiaáramlásba bekapcsolódni a darabok által - ahol a billentyűk valahol léleknyúlványokká válnak, és mindent/mindnekit elragadnak egy másik valóságba, behállóznak mindent és mindnekit. A zene nem csupán a teret díszíti, hanem képes az időt is. Egybemosódik minden, és ilyenkor, amikor a közönség is együtt lélegzik – megtörténik az a csoda, amiért érdemes önálló zongoraesteket tartani. A másik oldalról pedig nem is olyan könnyű manapság“becsábítani” a közönséget, mint mondjuk nagyszüleim idejében, mondjuk négy évtizeddel ezelőtt. De ha tiszta szívvel állunk eléjük, színes a műsorpaletta, akkor a zene áramlását mindenki megérzi. Egy idő után pedig keresi is.

Számomra egy zongoraest helyszíne olyan, mintha egy templomba lépnék be, és ahol csodálatos dolgok történnek/fognak történni. Minden helyszínnel így vagyok – mert mindig van az a kis intimitásra szánt időm, amikor egyedül vagyok az adott térben – és becsukott szemekkel gondolkodok, elmélkedek. Kellemesen ketyegnek a percek, és milyen jó várni azt a pillanatot, amikor az első ember megjelenik a helyszínen – és mosolygós arccal köszönteni tudom őket. Mint ahogy mindenkit, akik sorban érkeznek, ..és érkeznek.
Felnőtt fejjel már nem hiszem el azt a gyermekmesét, hogy nem laknak “szellemek” a falakban. Igenis laknak, és erre a legjobb bizonyíték az a kedves meleg hangulat, amely sugárzik mindenfelől. A nagyváradi Várban, ott, ahola királysírok vannak, ahova egykoron Szent Lászlót temették – igenis ad egy olyan érzést, hogy nem vagyunk egyedül. Ehhez csatlakoznak minden alkalommal a nagyszüleimmel kapcsolaltos emlékeim – amit minden hangversenykor átélek a fellépések előtt. A nyakamban ott függ elhunytuk után mindkettőjük jegygyűrűje a nyaklámcommal átfűzve. Minden fellépésekkor előveszem őket, amelyeket csak ilyenkor hordok. Ez egy erős kapocs számomra abban a háromszögben, ahol a zeneszerzők – a nagyszüleim – és jómagam találkozunk. Amikor belépek a térbe, és a hangszer elő ülök, és egy ideig van időnk valami szépet alkotni. Ha ők itt vannak velem – merthogy fejben folyamatosan ott vannak - semmi rossz nem történhet. Én ebből is merítkezek akkor, amikor zongorakoncertet adok, vagy épp közreműködök bármilyen eseményen mint fellépő.

A közönség mellett ők is mind ott bujkálnak valahol és hallgatnak. Az úttörőknek nehéz a dolguk.Nekik is annó, manapság is - nekünk, akik a közönség elé állnak. Gondoljunk a szólista egyfajta bátorságára, de egyben magányára is, sokféle kiszolgáltatottságára: önmagának, kondíciójának, adott ihletének, memóriájának, a közönségnek, a hangszernek, a hangulatnak. Mert a szólóest már réges-rég nemcsak a virtuóz magamutogatás, hanem a létező legbensőségesebb kifejezés, a legmélyebb kitárulkozás és vallomás lehetőségét is kínálja. Színesen. 
Ehhez tartozik, hogy érzésem szerint a szellemek eddig a legtöbbször igazi szóló-zongoraesteken merészkedtek elő. Olykor szinte kézzelfoghatóvá válik a jelenlétük, és látható, hogy az arra érdemesek közül maguk mellé invitálják az újabb rezgéseket. Még akkor is, ha a nagyváradi Várban egy nagy színpadon tuc-tuc zene hallatszik, és halkan néha a csendnél behallik a terembe is. Még jó, hogy itt más energiák uralkodnak, máskülönben megehetné a fene az egészet.
Számomra a zene minden hangja mágia, a legendák, történetek, színek, a pozitív előítélet és a valóság szétbonthatatlan keveréke. 
Köszönöm, hogy együtt voltunk a mai nap is!

#thurzozoltan

Zsuzsa Kolozsvári, Thurzo Zoltan Official and 23 others like this

View previous comments

Gabriela SzaboKöszönöm e káprázatos estèlj!☺

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan Official🙂 Örülök, hogy eljöttél.

1 month ago
Avatar

Andi Hencsodalatos volt.koszonom

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialNagyon szépen köszönöm! 🙂

1 month ago
Avatar

Florin Mircea GaneaSzuper volt !!!koszonyuk szepen !!!

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialNagyon szépen köszönöm! 🙂

1 month ago
Avatar

Berindea LiviuCsodalatos kora estet varazsoltal Koszonom!!!

1 month ago   ·  1
Avatar

Berindea Liviu

Attachment1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialNagyon szépen köszönöm! 🙂

1 month ago
Avatar

Bartos CsillaVarázslatos volt. Köszönöm.

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialKöszönöm szépen. Örülök, hogy sikerült eljönni! 🙂

1 month ago
Avatar

Comment on Facebook

Thurzo Zoltan Official 41 új fényképet töltött fel — nagyszerűen érzi magát.

Nagyvárad – KÖSZÖNJÜK!
Hatalmas tömeg előtt léptünk fel a mai nap! Volt szerencsém olyan tehetséges fiatalok társaságában muzsikálni, akikkel egyszerüen “kirobbantottuk” a várban található palotaépület falait azzal a dinamizmussal, előadással, amelyet hatalmas vastaps, és állva való köszönetnyílvánítással (standing ovation) köszönt meg a kedves közönség. Gyakorlatilag képzeletben ekkor robbant ki/fel mindent. A lelkek felemelkedése folytán. Azt mondta valaki, hogy ennyi embert még itt sosem látott. Igaza volt! 🙂

Fantasztikus energiát adtatok nekünk - amit hálásan köszönünk - mint amilyen érzést amúgy a legelső pillanattól kezdve éreztünk kollegáimmal a mai est folyamán: Antonia Iacob mezzoszoprán, Cora Jecu Georgiana szoprán és Florin Mircea Ganea basszussal. Operaáriák, jazz, musical, filmzenék sokszínűségével telt el a mai 65 perc együttlétünk.
Úgy képzeljétek el, hogy a teremben fellelhető összes szék, pótszékek mind megteltek, de ez még nem volt semmi: a teremben oldalt félretolt padokra is úgy ültek fel az emberek, hogy egy hajszáll sem tudott elférni, valamint a teremben sokan álltak is. Ha ez nem lenne elég, akkor folytatom: az emeleti nagyterem előtti folyosó SZINÜLTIG megtelt emberekkel, akik egyszerüen nem mentek el – hanem a folyosón állva hallgattág végig az előadásunkat hatalmas vastapsot zúdítva be az amúgy a teremben is orkánszerü tetszésnyílvánítást kifejező emberekkel versengve. És ezt minden darab után.
Hazudnék, hogy nem esett jól, valamint nem volt felemelő érzés. De-az volt! És ami nagy öröm számommra az az, hogy a fellépő kollegáim is remekül érezték magukat, mindent kiadtak magukból. Volt amikor a darabok mosolyt csaltak az emberek arcára, volt amikor nevetést, megdöbbenést, és volt amikor sírtak is.
Az a furcsa, hogy Nagyváradon igazából az öt újjamon meg tudnám számolni azt, hogy ki az igazából izzíg-vérig énekes előadó, akik ilyen szinteken tolmácsolják a darabokat, lelkiekben alázatosak, tisztelik a szerzői utasításokat, érdeklődnek, utánnaolvasnak dolgoknak, és rengeteget gyakorolnak.
Természetesen vannak többen olyanok, akik viszont azt hiszik magukról, hogy jók. Na, őket sehol sem láttuk ma, mint ahogy többeket akik minden ilyen alkalmat megragadnak, hogy lebeszéljék ismerőseiket arra, hogy eljöjjenek egy kellemes kikapcsolódásra. Igaz, volt aki csak bekukkantott – hogy “na, vajon hányan lehetnek náluk”, és amikor meglátták azt az embermennyiséget: rögtön eljöttek. Vehemenciával. Mesélték nekünk is. “Mit tudnak ezek, hogy ennyien kíváncsiak rájuk?” Most mit mondjak-mondjunk erre? Símán csak ennyit: Ezt. Így.
Ezek a “kollegák” az öt újjamon túl számlálandóak. A kedves kollegák egy relatív kicsi városban – ha úgy vesszük. Ahol összefogni kellene – a zene, a muzsika szeretetén túl az emberek felé vezető úton közösen. Most ezekre mit mondjon az ember, amellett, hogy egy hatalmasat mosolyog az egészen, és csinálja, folytatja tevénkenységét tisztelettel, becsülettel.
Esemény után viszont úgy határoztunk a kollegákkal, hogy ezt a koncertünket meg fogjuk ismételni 2017 november 26-án vasárnap, 18 órai kezdettel a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ Múzeumtermében. Annyira hatalmas vastapssal köszönték meg, és hosszú ideig nem engedtek el minket az emberek.
Szóval megismételjük teljes egészében az egész produkciónkat!
Köszönjük a támogatást, és a frenetikus hangulatot – amelyet hiszem/hisszük, hogy közösen éltünk meg. Úgy, mint egy hatalmas baráti társaság.
Mert elvégre…azok vagyunk!

Köszönöm a fényképeket Erika Kócza, és Robert Balajti!

#thurzozoltan
... Mutass többetMutass kevesebbet

Nagyvárad – KÖSZÖNJÜK!
Hatalmas tömeg előtt léptünk fel a mai nap! Volt szerencsém olyan tehetséges fiatalok társaságában muzsikálni, akikkel egyszerüen “kirobbantottuk” a várban található palotaépület falait azzal a dinamizmussal, előadással, amelyet hatalmas vastaps, és állva való köszönetnyílvánítással (standing ovation) köszönt meg a kedves közönség. Gyakorlatilag képzeletben ekkor robbant ki/fel mindent. A lelkek felemelkedése folytán. Azt mondta valaki, hogy ennyi embert még itt sosem látott. Igaza volt! :)

Fantasztikus energiát adtatok nekünk - amit hálásan köszönünk - mint amilyen érzést amúgy a legelső pillanattól kezdve éreztünk kollegáimmal a mai est folyamán: Antonia Iacob mezzoszoprán, Cora Jecu Georgiana szoprán és Florin Mircea Ganea basszussal. Operaáriák, jazz, musical, filmzenék sokszínűségével telt el a mai 65 perc együttlétünk.
Úgy képzeljétek el, hogy a teremben fellelhető összes szék, pótszékek mind megteltek, de ez még nem volt semmi: a teremben oldalt félretolt padokra is úgy ültek fel az emberek, hogy egy hajszáll sem tudott elférni, valamint a teremben sokan álltak is. Ha ez nem lenne elég, akkor folytatom: az emeleti nagyterem előtti folyosó SZINÜLTIG megtelt emberekkel, akik egyszerüen nem mentek el – hanem a folyosón állva hallgattág végig az előadásunkat hatalmas vastapsot zúdítva be az amúgy a teremben is orkánszerü tetszésnyílvánítást kifejező emberekkel versengve. És ezt minden darab után.
Hazudnék, hogy nem esett jól, valamint nem volt felemelő érzés. De-az volt! És ami nagy öröm számommra az az, hogy a fellépő kollegáim is remekül érezték magukat, mindent kiadtak magukból. Volt amikor a darabok mosolyt csaltak az emberek arcára, volt amikor nevetést, megdöbbenést, és volt amikor sírtak is. 
Az a furcsa, hogy Nagyváradon igazából az öt újjamon meg tudnám számolni azt, hogy ki az igazából izzíg-vérig énekes előadó, akik ilyen szinteken tolmácsolják a darabokat, lelkiekben alázatosak, tisztelik a szerzői utasításokat, érdeklődnek, utánnaolvasnak dolgoknak, és rengeteget gyakorolnak. 
Természetesen vannak többen olyanok, akik viszont azt hiszik magukról, hogy jók. Na, őket sehol sem láttuk ma, mint ahogy többeket akik minden ilyen alkalmat megragadnak, hogy lebeszéljék ismerőseiket arra, hogy eljöjjenek egy kellemes kikapcsolódásra. Igaz, volt aki csak bekukkantott – hogy “na, vajon hányan lehetnek náluk”, és amikor meglátták azt az embermennyiséget: rögtön eljöttek. Vehemenciával. Mesélték nekünk is. “Mit tudnak ezek, hogy ennyien kíváncsiak rájuk?” Most mit mondjak-mondjunk erre? Símán csak ennyit: Ezt. Így. 
Ezek a “kollegák” az öt újjamon túl számlálandóak. A kedves kollegák egy relatív kicsi városban – ha úgy vesszük. Ahol összefogni kellene – a zene, a muzsika szeretetén túl az emberek felé vezető úton közösen. Most ezekre mit mondjon az ember, amellett, hogy egy hatalmasat mosolyog az egészen, és csinálja, folytatja tevénkenységét tisztelettel, becsülettel. 
Esemény után viszont úgy határoztunk a kollegákkal, hogy ezt a koncertünket meg fogjuk ismételni 2017 november 26-án vasárnap, 18 órai kezdettel a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ Múzeumtermében. Annyira hatalmas vastapssal köszönték meg, és hosszú ideig nem engedtek el minket az emberek. 
Szóval megismételjük teljes egészében az egész produkciónkat!
Köszönjük a támogatást, és a frenetikus hangulatot – amelyet hiszem/hisszük, hogy közösen éltünk meg. Úgy, mint egy hatalmas baráti társaság. 
Mert elvégre…azok vagyunk!

Köszönöm a fényképeket Erika Kócza, és Robert Balajti!

#thurzozoltan

Thurzo Zoltan Official, Kigyosi Margit-Tünde and 23 others like this

View previous comments

Berindea LiviuCsodalatos volt Koszonom !!! Nady Nady Gratula

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialKöszönöm szépen a többiek nevében is természetesen!

1 month ago

1 Reply

Avatar

Thurzo Zoltan OfficialMegfelelő emberekkel lehet csak ezt elérni. És sok gyakorlással, munkával, háttér-feladatokkal. Ez nem megy mindenhol ugyanígy.

1 month ago   ·  2
Avatar

Janos Rozalia Franko

Attachment1 month ago   ·  1
Avatar

Gáborné WiandtGratulálok sok szeretettel

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialKöszönöm köszönjük szépen. 🙂

1 month ago
Avatar

Zsuzsa Kolozsvárigratulálok a sikeres előadáshoz

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialNagyon szépen köszönöm a fellépő kollegáim nevében is. 🙂

1 month ago
Avatar

Anna PántiGratulálok sok szeretettel! 🙂

1 month ago   ·  1
Avatar

Thurzo Zoltan OfficialNagyon szépen köszönöm a fellépő kollegáim nevében is. 🙂

1 month ago
Avatar

Comment on Facebook

Thurzo Zoltan Official 3 új fényképet töltött fel — motivált.

Engedjük, hogy az agyunk rátanuljon a zenére. A flow-élmény nyomában. Az agyfényesítő zene.

Amikor valaki hangszeren játszik, az olyan az agynak, mintha egy minden izmot megmozgató testedzésen venne részt. Ennek az az oka, hogy a zenélés, a hangszeren való játék szinte az összes agyi struktúrát összekapcsolja – különösen a vizuális, a hallási, és a motoros mozgásokért felelős agyi területeket.
Ez csak néhány példa a zenélés hozadékaira, hosszasan sorolhatnánk még ezeket a pozitívumokat, de talán még egy fokkal izgalmasabb vetülete a kérdéskörnek, hogy érzelmileg, a boldogságérzetünk szempontjából mit tud hozzátenni a zene az életünkhöz – függetlenül attól, hogy passzív befogadói oldalról, vagy a zenei élményt „kivitelező” zenészekről van szó.

És ami engem még inkább foglalkoztat: hogyan válhatunk felnőtt fejjel és zenei előképzettség nélkül a zenehallgatás élményét teljes szívvel át- és megélő, értő befogadóvá?
Vagy a kérdéshez máshonnan közelítve, egyúttal a bejegyzés első részében felvázolt problémához kicsit visszakanyarodva: vajon van-e esélyem arra, hogy zenei előképzettség nélkül megtaláljam ugyanazt a flow-élményt a zenében, amit pár évtizededdel ezelőtt a kosármeccsek jelentettek? És ha ez lehetséges, akkor mit kell tennem annak érdekében, hogy a zene az én életemben is egy téren és időn túli, a boldogságszintemet jelentősen megnövelő élménnyé változzon?

„A témaválasztásssal arra szerettük volna felhívni az emberek figyelmét, hogy a zenén keresztül a flow-élmény át- és megélhető, és
ha szeretnénk, tudunk tenni annak érdekében, hogy ezt a boldogságszintünket jelentősen megnövelő állapotot előidézzük.” (Graf Orsolya, a Pannon Filharmonikusok marketingvezetője).

Nem csak érezni, hanem érteni és átélni a zenét
Ahhoz ugyanis, hogy egy adott aktivitásban megtaláljuk az áramló örömérzetet, vagyis a flow-t, annak összhangban kell lennie a képességeinkkel – ami ebben az esetben azt jelenti, hogy otthonosan mozgunk a zene világában, a zenét tudjuk értelmezni, és ezáltal teljesebben érezni is.
Legalábbis ez derül ki Stachó László, Hogyan nyerünk értelmet a zenéből? című tanulmányából, amelyben a szerző a zenepszichológia legújabb kutatásai nyomán a zene hallgatói értelmezésének hat szintjét különíti el.

„A zene értelmezésének e hat szintje a gesztusok, a karakterek, a zenei formaszerkezet, a narratív és drámai szerkezet, valamint a pszichodinamikus szint és a kulturális szint.” – olvasható az értekezésben. Ezek a legősibb, tehát az agytörzsi reflexektől a zeneértés kognitív szintjén át az összetett, személyes emlékek, gondolati és érzelmi asszociációk mentén szerveződő pszichológiai mechanizmusokig vezető, komplex folyamatok. Ha ezeket a szinteket szép sorban megugorjuk, akkor egyre mélyebb összefüggéseiben, készségszinten fogjuk érteni a zenét – ami ugye a már említett flow- élmény át- és megélésének egyik alapvető feltétele.

„A zene mindenkire tud hatni”
És miként tudjuk elérni, hogy a hangversenyteremben feszengő laikusból az örömzene élményébe otthonosan belehuppanó, rutinos műértővé avanzsáljunk? Úgy, hogy sok zenét hallgatunk, és ezáltal engedjük, hogy az agyunk rátanuljon a zenére. Persze, a zene élvezetének egy bizonyos szintjéig el lehet jutni anélkül, hogy valaki túl messzire jutna a annak értelmezési szintjeiben:
„A zene akkor is hat rád, ha nem akarod. Erre jó példa az üzletekben, például divatáruházakban szóló háttérzene, amelyek kiválasztásán erre specializálódott, neuromarketing szakemberek dolgoznak. Nem vagyunk vele tisztában, de a lendületesen kiválasztott, új darabok megvásárlásával kapcsolatos döntéseinkben az is szerepet játszik, hogy milyen zene szól a háttérben” – mutatott rá Graf Orsolya.
A zene tehát mindenkire tud hatni, de ha fejlesztjük magunkat, akkor azzal elérhető közelségbe kerül a flow-élmény, amihez az ismerősség érzése nagyon sokat tud hozzátenni. Ebből pedig logikusan következik, hogy minél több zenét ismerünk, annál jobban növeljük az esélyünket arra, hogy ez megtörténik velünk.

De az ismerősség mellett az sem mindegy, hogy milyen minőségű zenét hallgatunk: ha ugyanis az előadók, a zenészek magas színvonalon és örömmel játszanak, az szintén növeli az esélyünket arra, hogy bekapcsolódjunk a produkció keretében létrejövő áramlásba, vagy, ahogy Baráti Kristóf, hegedűművész fogalmaz:
„A flow-élmény talán a legfontosabb érzés, ami egy zenemű előadása közben keletkezhet, mind az előadóban, mind a hallgatóságban. (…) Azt hiszem, egyetlen művészeti műfaj sem tud ennyire közvetlenül kapcsolatot teremteni emberek között, és talán ezért képes ennyire mágikus hatást gyakorolni az emberre.”

Nem lehet neki ellenállni
„A flow-élmény az valami olyan, aminek a körülményeit létre lehet hozni szándékosan, de nem lehet neki ellenállni.” – fogalmazott Graf Orsolya, aki szerint ebbe az áramlásba érettebb korban sem késő becsatlakozni, sőt. Ugyanakkor a kérdésben megkerülhetetlen a szülők felelőssége, hiszen rajtuk múlik, hogy a gyermekeik megismernek és elsajátítanak-e olyan művészeti, például zenei tudást, ami a későbbiekben lehetővé teszi, hogy az adott területen otthonosan mozgó befogadóként minél gyakrabban megtapasztalhassák ezt a felszabadító és a boldogságszintet növelő áramlásélményt.
„A flow-élmény mellett még egy nagyon fontos dolgot adunk a gyermekünknek akkor, amikor már kisebb korukban megismertetjük őket a zenével, vagy egy hangszerrel.
A kicsik ilyenkor egy eszközt is kapnak a kezükbe, ami a későbbiekben – például egy adott életszakasz lezárásakor elérkező krízisben, egy nagy szerelem végén, vagy egy veszteségélmény feldolgozásakor – nagy segítséget jelenthet számukra, azáltal, hogy a birtokukban van valami, amin keresztül ki tudják fejezni az érzéseiket.
Ha nem mutatjuk meg nekik, és nem adjuk a kezükbe ezeket az eszközöket, akkor megnehezítjük számukra, hogy akár az életük egy későbbi szakaszában felmerülő önkifejezés igénye esetén legyen módjuk is arra vagy az életben kikerülhetetlen, nehéz érzésekkel teli időszakokkal könnyebben megküzdjenek.” – tette hozzá Graf Orsolya.

Ha nem tetszett, ne ijedjünk meg!
Legyen szó érettebb korú, vagy a zenével még gyermekként ismerkedő befogadóról, egy tanácsot érdemes megfogadni: ha nem tetszett a koncert, ne ijedjünk meg! Menjünk vissza és próbáljuk újból! Ahogy a könyvek, vagy a filmek esetében sem nyeri el mindig mindegyik a tetszésünket, a zenével sincs ez másként. Érdemes ilyenkor adni a zenének, magunknak, és ezzel együtt a flow-élménynek még esélyt.

Forrás: pszichoforyou.hu/zene-flow/

#thurzozoltan
... Mutass többetMutass kevesebbet

Engedjük, hogy az agyunk rátanuljon a zenére. A flow-élmény nyomában. Az agyfényesítő zene.

Amikor valaki hangszeren játszik, az olyan az agynak, mintha egy minden izmot megmozgató testedzésen venne részt. Ennek az az oka, hogy a zenélés, a hangszeren való játék szinte az összes agyi struktúrát összekapcsolja – különösen a vizuális, a hallási, és a motoros mozgásokért felelős agyi területeket.
Ez csak néhány példa a zenélés hozadékaira, hosszasan sorolhatnánk még ezeket a pozitívumokat, de talán még egy fokkal izgalmasabb vetülete a kérdéskörnek, hogy érzelmileg, a boldogságérzetünk szempontjából mit tud hozzátenni a zene az életünkhöz – függetlenül attól, hogy passzív befogadói oldalról, vagy a zenei élményt „kivitelező” zenészekről van szó.

És ami engem még inkább foglalkoztat: hogyan válhatunk felnőtt fejjel és zenei előképzettség nélkül a zenehallgatás élményét teljes szívvel át- és megélő, értő befogadóvá?
Vagy a kérdéshez máshonnan közelítve, egyúttal a bejegyzés első részében felvázolt problémához kicsit visszakanyarodva: vajon van-e esélyem arra, hogy zenei előképzettség nélkül megtaláljam ugyanazt a flow-élményt a zenében, amit pár évtizededdel ezelőtt a kosármeccsek jelentettek? És ha ez lehetséges, akkor mit kell tennem annak érdekében, hogy a zene az én életemben is egy téren és időn túli, a boldogságszintemet jelentősen megnövelő élménnyé változzon? 

„A témaválasztásssal arra szerettük volna felhívni az emberek figyelmét, hogy a zenén keresztül a flow-élmény át- és megélhető, és
ha szeretnénk, tudunk tenni annak érdekében, hogy ezt a boldogságszintünket jelentősen megnövelő állapotot előidézzük.” (Graf Orsolya, a Pannon Filharmonikusok marketingvezetője).

Nem csak érezni, hanem érteni és átélni a zenét
Ahhoz ugyanis, hogy egy adott aktivitásban megtaláljuk az áramló örömérzetet, vagyis a flow-t, annak összhangban kell lennie a képességeinkkel – ami ebben az esetben azt jelenti, hogy otthonosan mozgunk a zene világában, a zenét tudjuk értelmezni, és ezáltal teljesebben érezni is.
Legalábbis ez derül ki Stachó László, Hogyan nyerünk értelmet a zenéből? című tanulmányából, amelyben a szerző a zenepszichológia legújabb kutatásai nyomán a zene hallgatói értelmezésének hat szintjét különíti el.

„A zene értelmezésének e hat szintje a gesztusok, a karakterek, a zenei formaszerkezet, a narratív és drámai szerkezet, valamint a pszichodinamikus szint és a kulturális szint.” – olvasható az értekezésben. Ezek a legősibb, tehát az agytörzsi reflexektől a zeneértés kognitív szintjén át az összetett, személyes emlékek, gondolati és érzelmi asszociációk mentén szerveződő pszichológiai mechanizmusokig vezető, komplex folyamatok. Ha ezeket a szinteket szép sorban megugorjuk, akkor egyre mélyebb összefüggéseiben, készségszinten fogjuk érteni a zenét – ami ugye a már említett flow- élmény át- és megélésének egyik alapvető feltétele.

„A zene mindenkire tud hatni”
És miként tudjuk elérni, hogy a hangversenyteremben feszengő laikusból az örömzene élményébe otthonosan belehuppanó, rutinos műértővé avanzsáljunk? Úgy, hogy sok zenét hallgatunk, és ezáltal engedjük, hogy az agyunk rátanuljon a zenére. Persze, a zene élvezetének egy bizonyos szintjéig el lehet jutni anélkül, hogy valaki túl messzire jutna a annak értelmezési szintjeiben:
„A zene akkor is hat rád, ha nem akarod. Erre jó példa az üzletekben, például divatáruházakban szóló háttérzene, amelyek kiválasztásán erre specializálódott, neuromarketing szakemberek dolgoznak. Nem vagyunk vele tisztában, de a lendületesen kiválasztott, új darabok megvásárlásával kapcsolatos döntéseinkben az is szerepet játszik, hogy milyen zene szól a háttérben” – mutatott rá Graf Orsolya.
A zene tehát mindenkire tud hatni, de ha fejlesztjük magunkat, akkor azzal elérhető közelségbe kerül a flow-élmény, amihez az ismerősség érzése nagyon sokat tud hozzátenni. Ebből pedig logikusan következik, hogy minél több zenét ismerünk, annál jobban növeljük az esélyünket arra, hogy ez megtörténik velünk.

De az ismerősség mellett az sem mindegy, hogy milyen minőségű zenét hallgatunk: ha ugyanis az előadók, a zenészek magas színvonalon és örömmel játszanak, az szintén növeli az esélyünket arra, hogy bekapcsolódjunk a produkció keretében létrejövő áramlásba, vagy, ahogy Baráti Kristóf, hegedűművész fogalmaz:
„A flow-élmény talán a legfontosabb érzés, ami egy zenemű előadása közben keletkezhet, mind az előadóban, mind a hallgatóságban. (…) Azt hiszem, egyetlen művészeti műfaj sem tud ennyire közvetlenül kapcsolatot teremteni emberek között, és talán ezért képes ennyire mágikus hatást gyakorolni az emberre.”

Nem lehet neki ellenállni
„A flow-élmény az valami olyan, aminek a körülményeit létre lehet hozni szándékosan, de nem lehet neki ellenállni.” – fogalmazott Graf Orsolya, aki szerint ebbe az áramlásba érettebb korban sem késő becsatlakozni, sőt. Ugyanakkor a kérdésben megkerülhetetlen a szülők felelőssége, hiszen rajtuk múlik, hogy a gyermekeik megismernek és elsajátítanak-e olyan művészeti, például zenei tudást, ami a későbbiekben lehetővé teszi, hogy az adott területen otthonosan mozgó befogadóként minél gyakrabban megtapasztalhassák ezt a felszabadító és a boldogságszintet növelő áramlásélményt.
„A flow-élmény mellett még egy nagyon fontos dolgot adunk a gyermekünknek akkor, amikor már kisebb korukban megismertetjük őket a zenével, vagy egy hangszerrel.
A kicsik ilyenkor egy eszközt is kapnak a kezükbe, ami a későbbiekben – például egy adott életszakasz lezárásakor elérkező krízisben, egy nagy szerelem végén, vagy egy veszteségélmény feldolgozásakor – nagy segítséget jelenthet számukra, azáltal, hogy a birtokukban van valami, amin keresztül ki tudják fejezni az érzéseiket.
Ha nem mutatjuk meg nekik, és nem adjuk a kezükbe ezeket az eszközöket, akkor megnehezítjük számukra, hogy akár az életük egy későbbi szakaszában felmerülő önkifejezés igénye esetén legyen módjuk is arra vagy az életben kikerülhetetlen, nehéz érzésekkel teli időszakokkal könnyebben megküzdjenek.” – tette hozzá Graf Orsolya.

Ha nem tetszett, ne ijedjünk meg!
Legyen szó érettebb korú, vagy a zenével még gyermekként ismerkedő befogadóról, egy tanácsot érdemes megfogadni: ha nem tetszett a koncert, ne ijedjünk meg! Menjünk vissza és próbáljuk újból! Ahogy a könyvek, vagy a filmek esetében sem nyeri el mindig mindegyik a tetszésünket, a zenével sincs ez másként. Érdemes ilyenkor adni a zenének, magunknak, és ezzel együtt a flow-élménynek még esélyt. 

Forrás: https://pszichoforyou.hu/zene-flow/

#thurzozoltan

Kigyosi Margit-Tünde, Kati Szilágyiné and 23 others like this

Mária GecserRemek előadás !!!! Köszönöm!!!

1 month ago   ·  1
Avatar

Comment on Facebook

Koncertnaptár

hétkedszecsüpénszovas
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
       
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829    
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
  12345
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

Koncert archívum